Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

X Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Zapraszamy do udziału w obradach X sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się w dniu 28 lipca 2015 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad X sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie X sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR- 99/15/
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst