Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ogłoszenie konkursu

Samorząd

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania inicjatyw i działań profilaktyczno – terapeutycznych, skierowanych do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, złożonej w trybie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146 oraz 1138).

Treść ogłoszenia
(plik .pdf do pobrania)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst