Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Umowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych 3111W i 3112W podpisana

Samorząd

Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski i Ewa Borodzicz Członek Zarządu Powiatu oraz Marcin Mauer Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów podpisali 1 lipca w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie umowę na dofinansowanie przebudowy dróg nr 3111W i 3112W w rejonie Moszny, Domaniewa i Koszajca. Powiat Pruszkowski zgodnie z umową otrzyma dotację celową z budżetu państwa na kwotę 2 673 405,00 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.Wkład własny powiatu wyniesie 2 673 405,00 zł w tym dofinansowanie Gminy Brwinów 780 000,00 zł.

Obie drogi zostały zniszczone przez ciężki sprzęt firm obsługujących budowę autostrady A2. Przebudowa usprawni dojazd do węzła wjazdowego na autostradę zarówno mieszkańcom Powiatu jak i obecnym i przyszłym inwestorom. Stworzy szereg nowych możliwości dla inwestorów na terenach Parzniewa północnego, które to zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mogą być wykorzystane pod zabudowę przemysłową, usługową i magazynową.

Rezultatem przebudowy tych dróg będzie również usprawnienie połączeń komunikacyjnych z najważniejszymi instytucjami w Brwinowie i Pruszkowie (ośrodki zdrowia, szkoły, przedszkola, biblioteki, poczty, ośrodki pomocy społecznej, urzędy oraz stacje PKP a także do miejsc handlowych).

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst