Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

IX Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

IX Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 30 czerwca 2015 r. o godz.17.00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie IX Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Uroczyste podziękowanie Państwu Grażynie, Marii i Bartłomiejowi Jarzynie – właścicielom Cukierni Jarzyna S.C. w Brwinowie z okazji otrzymania wyróżnienia w 15. edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” za najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

5. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

6. Informacja Nr 8/2015 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 14 maja 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. /BR-91/15/

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014. /BR-92/15/ (sprawozdanie z wykonania budżetu /BR-66/15/, materiał radni otrzymali wcześniej).

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2014 rok. /BR-93/15/

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2014. /BR-94/15/

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2014. /BR-95/15/

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-96/15/

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015. /BR-97/15/

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 44/2 z obrębu 5 miasta Piastów. /BR-98/15/

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

17. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst