Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu

Samorząd

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 23 kwietnia 2015 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. projektu Aneksu Nr 1 do porozumienia Nr rej. 22/B/2014 z dnia 05.02.2014 r. ze Spółką Koncept WS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Zarząd postanowił:

1. skierować do Prezydenta Miasta Pruszków wniosek o dokonanie z urzędu podziału nieruchomości oznaczonych jako działki nr ew. 482/3, 482/4, 456/2, 456/3 z obrębu 19 m. Pruszków;
2. zmienić regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

Zarząd zwolnił:

1. dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2015/2016;
2. dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2015/2016

Zarząd uzgodnił:

1. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w gminie Nadarzyn;
2. warunki zabudowy i lokalizacje inwestycji celu publicznego we wsi Falenty Duże w gminie Raszyn

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst