Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

III Konwent Gmin Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Sieć szkół ponadgimnazjalnych, budowa „Paszkowianki” oraz opracowanie nowej strategii rozwoju Powiatu Pruszkowskiego to główne tematy, które zostały omówione podczas trzeciego Konwentu Gmin. W spotkaniu, który odbyło się 12 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wzięli udział wszyscy włodarze gmin z naszego terenu.

Pierwszym tematem spotkania było krótkie omówienie nowopowstałej koncepcji sieci szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Kolejnym zagadnieniem poruszanym przez uczestników konwentu była kwestia budowy drogi „Paszkowianki” oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Projekt proponowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz propozycja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wzbudziły ożywioną dyskusję przedstawicieli gmin. Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski zaproponował wszystkim włodarzom przygotowanie przez gminy wniosków, dotyczących tej tak ważnej dla całego naszego regionu inwestycji, z których zostałoby stworzone wspólne stanowisko, które stałoby się oficjalnym dokumentem i podstawą do rozmów w tej sprawie z władzami Województwa Mazowieckiego.

W kolejnym punkcie spotkania, Starosta przekazał informację dotyczącą opracowania nowej strategii rozwoju, która stanie się nadrzędnym dokumentem formułującym politykę rozwoju powiatu w porozumieniu i w uzgodnieniu ze wszystkimi gminami z naszego terenu. Dokument ten będzie doskonałym narzędziem reagowania na zachodzące zmiany oraz elementem określającym uwarunkowania dalszego rozwoju powiatu.

Na zakończenie konwentu, Krzysztof Rymuza Wicestarosta Pruszkowski poinformował o działaniach powiatu prowadzonych wspólnie ze Starostwem Warszawa Zachód zmierzających do przygotowania wniosków o dofinansowanie unijne związane z uregulowaniem gospodarki wodnej i szeroko pojmowanych zagadnień hydrologicznych na terenie powiatów i kilkunastu gmin.

Foto

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst