Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja na temat jakości powietrza

Samorząd

W związku z przekroczeniem w 2015 r. dozwolonej liczby dni (35) powyżej normy dobowej dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego w strefie mazowieckiej Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ALERT Poziom II – obszar: Miasto Piastów.

Szczegółowe informacje o zagrożeniu zawarte są w załączniku.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst