Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ryzyko przekroczenia poziomu zanieczyszczenia powietrza

Samorząd

W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2015 r. poziomów dopuszczalnych i docelowych dla pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu (NO2) na obszarze województwa mazowieckiego, w tym i na obszarze powiatu pruszkowskiego, Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza do końca roku 2015 ALERT Poziom I.

Szczegółowe informacje o zagrożeniu zawarte są w załączniku.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst