Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

VI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Radni jednogłośnie podjęli wszystkie uchwały uwzględnione w porządku obrad VI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbyła się we wtorek 31 marca. Specjalnym gościem zaproszonym na sesję był Andrzej Sajnaga, Prezes Zarządu spółki Asmet.

Na początku sesji Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski osobiście pogratulował Andrzejowi Sajnadze otrzymania tytułu „Diamentowego Inżyniera”. Jest to najważniejsza nagroda w plebiscycie dla najlepszych inżynierów w Polsce, którą przyznaje Naczelna Organizacja Techniczna i „Przegląd Techniczny”. W liście gratulacyjnym skierowanym do Pana Sajnagi, starosta podkreślił, że otrzymanie tego tytułu stanowi potwierdzenie ogromnego kapitału intelektualnego, rzetelności, profesjonalizmu, wzorowej organizacji pracy oraz pełnego zaangażowania w liczne wdrożenia innowacyjne i technologiczne. Chwilę potem podziękowania i kwiaty od Zdzisława Sipiery, Krzysztofa Rymuzy Wicestarosty Pruszkowskiego oraz Maksyma Gołosia Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz wszystkich Radnych otrzymała Halina Gorczyńska wieloletnia Naczelnik Biura Rady, która przechodzi na emeryturę. – Dla mnie jest Pani wzorem urzędnika, będzie nam Pani brakować w urzędzie – powiedział starosta.

Radni podczas sesji zapoznali się m.in. z informacjami o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego od 11 lutego do 17 marca, a także o wizycie w Powiecie Pruszkowskim delegacji z niemieckiego powiatu Esslingen. Goście z Niemiec przybyli na zaproszenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Na czele niemieckiej delegacji stał Starosta Heinz Eininger, towarzyszyli mu przewodniczący ugrupowań Rady Powiatu Esslingen, burmistrzowie gmin oraz urzędnicy zajmujący się sektorami zdrowia i edukacji zawodowej, a także dziennikarze mediów lokalnych. Była to bardzo ważna wizyta, która stała się świetną okazją do wymiany doświadczeń między powiatami. Wiedza zdobyta, od naszych kolegów z Niemiec, a także rozwiązania zastosowane w Powiecie Esslingen, zostaną w pewnej części, wdrożone na naszym terenie.

Starosta Zdzisława Sipiery zdał relację z XIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Odbyła się również bardzo ożywiona dyskusja o koncepcji sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski na lata 2015-2018. Radni zastanawiali się nad dostosowaniem sieci szkół powiatu, do sytuacji demograficznej, potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kształcenia zawodowego na poziomie zasadniczym i technikum. W trakcie obrad Wicestarosta Krzysztof Rymuza podkreślił, że należy przede wszystkim skoncentrować się na zwiększeniu praktycznego wymiaru kształcenia zawodowego oraz wzmocnieniu konkurencyjności naszych placówek.

W porządku obrad sesji znalazło się również pięć uchwał:

– uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego,
– uchwała w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2015 r.,
– uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ w Pruszkowie za 2014 r,
– uchwała w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 r.,
– uchwała w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady powiatu do wydania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu rady powiatu.

Wszystkie uchwały zostały podjęte przez radnych jednogłośnie.

Foto

Foto

Foto

Foto

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst