Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Spotkanie dla przedsiębiorców dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Samorząd

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zaprasza pracodawców mających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie powiatu pruszkowskiego na spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego – nowej formy pomocy w kształceniu ustawicznym kierowanej do pracodawców i ich pracowników.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 r. w godz. 10:00 – 11:45, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (pok. 401, IV piętro), ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, wejście C.

Spotkanie ma na celu promocję nowego instrumentu polityki rynku pracy – Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), którego środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, a także dodatkowo – na realizację zadań związanych z promocją, badaniami i konsultacjami.

Omówione zostaną zasady oraz warunki przyznawania środków finansowych z KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących, szczególne rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy oraz inne formy pomocy oferowane przez Urząd Pracy dla pracodawców.

HARMONOGRAM SPOTKANIA:

09:30 – 10:00 – rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

10:00 – 10:30 – prezentacja przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotycząca ogólnych zasad przyznawania pracodawcom środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

10:30 – 11:00 – prezentacja przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotycząca ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

11:00 – 11:15 – omówienie przez pracowników PUP szczegółowych zasad oraz dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

11:15 – 11:30 – przerwa kawowa

11:30 – 11:45 – prezentacja dotycząca pozostałych oferowanych przez Urząd Pracy form pomocy dla pracodawców

Pracodawców zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie udziału poprzez przesłanie wypełnionej deklaracji uczestnictwa do dnia 10 kwietnia 2015r. na adres e-mail: k.perzyna@puppruszkow.pl lub na adres: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 lub fax (22) 770 20 21.

Bliższe informacje dotyczące spotkania dostępne są w pok. 127 lub pod numerem telefonu (22) 770 20 39.

Pobierz deklarację uczestnictwa w spotkaniu
(plik .doc do pobrania)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst