Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wizyta delegacji z powiatu Esslingen

Samorząd

Wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządów była celem wizyty delegacji z zaprzyjaźnionego powiatu Esslingen. Goście z Niemiec przybyli na zaproszenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i przebywali na terenie naszego powiatu od 22 do 24 marca. Na czele niemieckiej delegacji stał Starosta Heinz Eininger, towarzyszyli mu przewodniczący ugrupowań Rady Powiatu Esslingen, burmistrzowie gmin oraz urzędnicy zajmujący się sektorami zdrowia i edukacji zawodowej, a także dziennikarze mediów lokalnych.

W poniedziałek 23 marca, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i oczekiwaniami, goście zapoznali się z funkcjonowaniem struktur samorządu powiatowego w Polsce na przykładzie naszego powiatu. Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski w trakcie panelowego spotkania w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przedstawił krótką prezentację na temat podstaw prawnych i praktyki funkcjonowania powiatu, jako jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei Maksym Gołoś Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego omówił zasady ordynacji wyborczej i strukturę rady powiatu. Po stronie niemieckiej te same tematy przedstawione zostały przez Starostę Powiatu Esslingen Heinza Einingera i Monikę Dostal Dyrektora Naczelnego Resortu Centralne Zarządzanie Starostwa Powiatowego w Esslingen. W spotkaniu, ze strony polskiej oprócz Starosty udział wzięli m.in. Wicestarosta Krzysztof Rymuza, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego Maria Makowska, Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Ewa Borodzicz, a także Nieetatowi Członkowie Zarządu Mirosław Chmielewski i Zdzisław Brzeziński. W trakcie i po prezentacji, goście zadawali wiele pytań dotyczących m.in. zasad finansowania powiatu, czy też struktury zatrudnienia w urzędzie.

Druga część spotkania dotyczyła systemu opieki zdrowotnej i szpitalnictwa w powiatach. Służbę zdrowia funkcjonującą na naszym terenie przedstawił Wicestarosta Krzysztof Rymuza, natomiast rozwiązania z Esslingen omówili dr Walter Kontner Dyrektor Naczelny Resortu Zdrowia, Porządku Publicznego i Komunikacji Starostwa w Esslingen oraz Elvira Benz Wiceprezes Klinik Powiatowych Esslingen. Po zakończeniu panelu nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy stypendystów powiatu Esslingen „heute hier morgen dort, Here Today, There Tomorrow, dziś tu jutro tam”. Wystawione prace można oglądać w godzinach pracy urzędu do 23 kwietnia br. Wystawa ma dać nowy impuls partnerstwu obu powiatów w dziedzinie wymiany kulturalnej.

Następnego dnia, we wtorek, głównym tematem rozmów były system edukacji zawodowej i specjalnej, zarówno w powiecie pruszkowskim jak i w Esslingen. Prezentacje na te tematy zostały przedstawione w Zespole Szkół nr 1 w Pruszkowie. O kształceniu zawodowym i szkołach specjalnych w naszym powiecie opowiedziały Joanna Łyżwińska Dyrektor ZS 1 i Małgorzata Piechocka – Kwiatek Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pruszkowie. Po stronie niemieckiej analogiczne tematy przedstawił Heinz Eininger Starosta Esslingen. Po części merytorycznej, goście z Niemiec mogli przyjrzeć się Zespołowi Szkół nr 1, po którym oprowadzeni zostali przez dyrektor Joannę Łyżwińską, a także Szpitalowi Powiatowemu w Pruszkowie, który został zaprezentowany przez dyrektora Mieczysława Brągoszewskiego.

Na zakończenie wizyty Zdzisław Sipiera Starosta Powiatu Pruszkowskiego podkreślił istotność i zasadność takich wizyty.

– Była to świetna okazją do wymiany doświadczeń między naszymi powiatami. Jestem przekonany, że wiedza zdobyta, od naszych kolegów z Niemiec, a także rozwiązania zastosowane w Powiecie Esslingen, będą mogły zostać, w pewnej części, wdrożone na naszym terenie – powiedział Zdzisław Sipiera Starosta Powiatu Pruszkowskiego.

Galeria fotograficzna

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst