Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Spotkanie Zarządu z Dyrektorami szkół

Samorząd

Stworzenie sieci szkół powiatu pruszkowskiego, projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/16 oraz rekrutacja do klas pierwszych były głównymi tematami spotkania Zdzisława Sipiery Starosty Pruszkowskiego i Krzysztofa Rymuzy Wicestarosty Pruszkowskiego z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

Spotkanie odbyło się 20 marca br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie. Pierwszym omawianym tematem były projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016 z uwzględnieniem dodatkowych godzin na zajęcia dodatkowe na oddział w klasach maturalnych oraz na oddział w klasach z rozszerzonym programem matematyki. Kolejnym ważnym zagadnieniem, które zostało omówione, były sprawy związane z rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016. Na naradzie wiele czasu poświęcono także na bieżące problemy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych i najbliższe plany oraz dyskutowano na temat koncepcji sieci szkół na terenie naszego powiatu. Wspólnie ustalono, że spotkania takie będą organizowane cyklicznie co kwartał.

Foto

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst