Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

O służbie zdrowia w powiecie pruszkowskim

Samorząd

18 marca przedstawiciele Zarządu Powiatu Pruszkowskiego spotkali się z Elżbietą Lanc Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego. Tematem roboczego spotkania była służba zdrowia w naszym powiecie. W trakcie rozmów poruszone zostały kwestie dot. m.in. Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.

Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski, Krzysztof Rymuza Wicestarosta Pruszkowski, a także Ewa Borodzicz Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego wspólnie z dyrektorem Mieczysławem Brągoszewskim oprowadzili Gościa po Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie, który świadczy usługi medyczne z zakresu interny, chirurgii, neonatologii, ginekologii i położnictwa. Pani Elżbieta Lanc zwiedziła również Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Po krótkim zapoznaniu się z placówką odbyło się robocze spotkanie, którego celem było przeanalizowanie i wypracowanie współpracy w zakresie poprawy rozwiązań dotyczących jakości świadczeń zdrowotnych oferowanych przez szpital powiatowy. Rozmowy dotyczyły także podjęcia współpracy ze Szpitalem Kolejowym w Pruszkowie.

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst