Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

dziś tu jutro tam, heute hier morgen dort, here today, there tomorrow

Samorząd

Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski oraz Heinz Eininger Landrat Esslingen serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu pruszkowskiego na pierwszą wystawę stypendystów w dziedzinie twórczości artystycznej powiatu Esslingen. Wystawę można oglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, od 24 marca do 23 kwietnia br. w godzinach pracy urzędu.

Od 1992 roku powiat Esslingen przyznaje młodym artystom stypendia na okres trzech lat. Przyznając takie stypendia artyści dostają czas i przestrzeń do rozwoju swojej twórczości. Powiat Esslingen przyjął zaproszenie Starosty Zdzisława Sipiery do przedstawienia wystawy „dziś tu jutro tam” także w powiecie pruszkowskim. Wystawa ta ma dać nowy impuls partnerstwu obu powiatów w dziedzinie wymiany kulturalnej.

Folder
(plik .pdf do pobrania)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst