Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat

Samorząd

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 11118.)

Treść komunikatu
(plik .pdf do pobrania)

Oferta realizacji zadania publicznego:

Treść oferty
(plik .pdf do pobrania)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst