Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Obchody 70. rocznicy aresztowania Szesnastu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego

Samorząd

Dr Łukasz Kamiński Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, prof. dr hab. Leszek Żukowski Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski oraz Małgorzata Bojanowska Dyrektor Muzeum Dulag121 wspólnie z organizacjami pozarządowymi z naszego terenu serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, a w szczególności Pruszkowa na uroczystości upamiętniające Szesnastu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, uprowadzonych 70 lat temu przez władze Związku Sowieckiego.

I dzień
Obchody rozpoczną się 27 marca o godz. 12.00 przy Alei Armii Krajowej 11 w Pruszkowie, złożeniem wieńców i wiązanek pod pomnikiem poświęconym przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego.
Swój udział potwierdzili już niektórzy przedstawiciele dyplomatyczni państw Unii Europejskiej, państw stowarzyszonych oraz NATO, kombatanci, władze samorządowe z naszego terenu. Serdecznie zapraszamy także do obejrzenia wystawy zatytułowanej „Aresztowanie Szesnastu” przygotowanej specjalnie na nasze obchody.

Organizacje i osoby, które chcą złożyć wiązanki pod tablicami upamiętniającymi Szesnastu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego prosimy o kontakt z Sekretariatem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego pod nr tel.: 22 738 14 08
e-mail: m.przygoda@powiat.pruszkow.pl
Zgłoszenia będą przyjmowane do środy, 25 marca do godz. 15.00

II dzień
28 marca w sobotę, o godz. 17.00 w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie, przy ul. 3 maja 8a odbędzie się wykład dr. Tomasza Łabuszewskiego z Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Operacja w stylu carskiej Ochrany – rzecz o prowokacji pruszkowskiej – marzec 1945”.

III dzień
29 marca w niedzielę o godz. 12.00 w Kościele pw. św. Kazimierza w Pruszkowie odbędzie się msza święta w intencji „Szesnastu Aresztowanych Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i wszystkich żołnierzy walczących o niepodległą Polskę”.

Po mszy będziecie można zwiedzić wystawę „Aresztowanie Szesnastu”, która zostanie zlokalizowana na terenie znajdującym się przy kościele.

Wspólnie ze wszystkimi organizatorami liczymy, że nasze obchody przyczynią się do uczczenia w godny sposób tragicznego losu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. To nieznane w świecie wydarzenie, którego 70. rocznicę będziemy obchodzić, pokazuje tragizm sytuacji, w jakiej znaleźli się Polacy w 1944 i 1945 roku. Okupację niemiecką stopniowo zastąpiło sowieckie zniewolenie. Jego symbolem stał się los ludzi kierujących konspiracyjną walką z niemiecką III Rzeszą. W marcu 1945 roku sowieckie służby specjalne NKWD aresztowały 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, utworzonego po agresji niemieckiej i sowieckiej we wrześniu 1939 r. Polscy politycy na zaproszenie dowódców sowieckich przybyli do Pruszkowa na spotkanie w celu omówienia realizacji podjętych w Jałcie decyzji o stworzeniu władz polskich reprezentujących wszystkie siły polityczne. Zaproszenie to okazało się podstępem. Zostali aresztowani i przewiezieni do Moskwy. W czerwcu 1945 r. byli sądzeni w procesie pokazowym pod fałszywymi oskarżeniami, m.in. o współpracę z III Rzeszą. Skazani na wyroki więzienia, karę odbywali w Związku Sowieckim. Leopold Okulicki – ostatni dowódca Armii Krajowej, Jan Stanisław Jankowski – wicepremier rządu i Stanisław Jasiukiewicz – członek konspiracyjnych władz cywilnych nie dożyli do zakończenia kary. Kazimierz Pużak – przewodniczący konspiracyjnego parlamentu, doczekał końca wyroku, jednak po powrocie do kraju ponownie został aresztowany i został zamęczony w komunistycznym więzieniu.

Wiosną 1945 roku, gdy na całym świecie świętowano zwycięstwo nad III Rzeszą, gdy powoływano do życia ONZ – przywódcy walczącego narodu polskiego siedzieli w sowieckim więzieniu.

Plakat

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst