Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

V Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego już za nami

Samorząd

24 lutego br. odbyła się V Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego. Radni podjęli wszystkie uchwały, które znalazły się w porządku obrad. Nastąpiła również zmiana w składzie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz wybrany został skład Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Na początku sesji Magdalena Beyer, która pełniła funkcję nieetatowego członka zarządu powiatu, złożyła rezygnację, a na jej miejsce radni wybrali Mirosława Chmielewskiego. Następnie radni przeszli do głosowania nad uchwałami. Podjęte zostały uchwały w sprawie:

• zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-41/15/

• zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok. /BR-42/15/

• wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie. /BR-43/15/

• likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie. /BR-44/15/

• rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie, przy ul. Daszyńskiego 6. /BR-45/15/

• ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-46/15/

• przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski. /BR-47/15/

• zmiany uchwały w sprawie przekazania Miastu Piastów do realizacji zadania własnego, polegającego na prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie. /BR-49/15/

• uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2015 rok. /BR-50/15/

• zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2015 rok. /BR-51/15/

Radni podjęli też uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. /BR-48/15/ i wybrali członków tej rady.

W jej skład wchodzą:

1. Przewodniczący – Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski lub osoba przez niego wyznaczona

Członkowie:
2. Elżbieta Smolińska – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,oraz przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Pruszkowskiego:
3. Maria Makowska
4. Urszula Wojciechowska
5. Ewa Borodzicz
6. Artur Świercz
7 .Dariusz Nowak
8. Zbigniew Makowski
9 .Krzysztof Rymuza

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst