Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Radni powiatowi, przedstawiciele: Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, gmin naszego powiatu, policji, straży pożarnej, a także służb sanitarnych i weterynaryjnych wzięli udział w inauguracyjnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pruszkowskiego, które odbyło się w poniedziałek, 23 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa.

Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski otworzył obrady i przedstawił porządek posiedzenia. Następnie Waldemar Pielat, kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówił aspekty prawne powołania Komisji i przypomniał treść Programu Poprawy Stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na obszarze powiatu pruszkowskiego.

Podczas posiedzenia zwrócono uwagę na potrzebę częstszych spotkań Komisji (nie rzadziej niż raz na kwartał), a także na konieczność przeprowadzenia modernizacji struktury zarządzania kryzysowego w powiecie pruszkowskim. Poruszona została również kwestia aktualizacji programu Poprawy Stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a także rozbudowy komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Ponadto przedstawiono informacje dot. parkingów dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne oraz warunków technicznych dla parkingów tego typu, stanu utrzymania melioracji i urządzeń wodnych w poszczególnych gminach. Poruszono też kwestię reagowania kryzysowego na terenie całego powiatu poza godzinami pracy, w dni wolne oraz święta. Zwrócono również uwagę na zagrożenia związane z zwierzętami wolno żyjącymi.

W posiedzeniu z 23 lutego udział wzięli:
Zdzisław Sipiera – Starosta Pruszkowski – Przewodniczący Komisji;
Zdzisław Brzeziński – Radny Powiatu Pruszkowskiego;
Dariusz Nowak – Radny Powiatu Pruszkowskiego;
Andrzej Bekisz – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji ;
Arkadiusz Kosiński – Burmistrz Gminy Brwinów;
Andrzej Królikowski – Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa;
Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Miasta Piastowa;
Dariusz Drzewiecki – Komendant Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie;
Paweł Uzarowicz – Przedstawiciel Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie;
Jakub Kubacki – Powiatowy Lekarz Weterynarii;
Kazimierz Wojciechowski – przedstawiciel Gminy Michałowice;
Waldemar Pielat – Kierownik ZZK Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli również:
Ewa Borodzicz – Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego;
Krzysztof Radzik – Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie;
Lesław Pawul – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej;
Konrad Rytel – Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa.

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst