Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

V Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

V Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 24 lutego br. o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad V Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie V Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Informacja Nr 4/2015 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 13 stycznia do 10 lutego 2015 r. /BR-40/15/

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-41/15

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok. /BR-42/15/

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie. /BR-43/15/

9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie. /BR-44/15/

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie, przy ul. Daszyńskiego 6. /BR-45/15/

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-46/15/

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski. /BR-47/15/

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. /BR-48/15/

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania Miastu Piastów do realizacji zadania własnego, polegającego na prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie. /BR-49/15/

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2015 rok. /BR-50/15/

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2015 rok. /BR-51/15/

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst