Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie

Samorząd

We wtorek, 10 lutego br. w obecności Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Zdzisława Sipiery Starosty Pruszkowskiego, Członków Zarządu Powiatu, Członków Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej oraz licznie zgromadzonych gości uroczyście otworzono Dom Pomocy Społecznej mieszczący się przy ul. Wiosennej w Brwinowie.

Placówka będzie działała na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego na podstawie umowy, do podpisania której doszło po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, którego ogłoszenie było odpowiedzią Zarządu Powiatu Pruszkowskiego na potrzeby społeczne związane z koniecznością zapewnienia profesjonalnej całodobowej opieki osobom dorosłym oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie oczekującym na zamieszkanie w Brwinowskim Domu. Na realizację tego zadania Powiat Pruszkowski przekaże środki finansowe uzyskane z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego, natomiast głównym źródłem finansowania będą środki pochodzące z gmin z których kierowani będą pensjonariusze oraz fundusze pochodzące od samych mieszkańców i ich rodzin.

Dom przeznaczony jest dla 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dysponuje pokojami jednoosobowymi i dwuosobowymi, które rozmieszczone są na dwóch piętrach budynku. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W domu znajduje się świetlica, kaplica, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji, kuchnia, pralnia, pomieszczenia do prania i suszenia oraz pokoje gościnne. Placówka osiada własny duży ogród, który w okresie letnim będzie zapewniał mieszkańcom miłe spędzanie czasu. Dom i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych.

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej jest organizacją pożytku publicznego zrzeszającą osoby niepełnosprawne (głównie niepełnosprawne intelektualnie), ich rodziców, opiekunów, przyjaciół i wolontariuszy.

Zgodnie ze Statutem Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, celem Stowarzyszenia jest otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz świadczenie im pomocy. Do zadań Stowarzyszenia należy: podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom; szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi; prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej; pogłębianie formacji religijnej; promocja i organizacja wolontariatu; reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez: prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych, oświatowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i kulturalnych; organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek; organizowanie obozów, kolonii, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych; organizowanie imprez kulturalno– rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych; organizowanie prelekcji, sympozjów, szkoleń; współpracę z organami administracji publicznej oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami, zwłaszcza działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których Stowarzyszenie może być członkiem.

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst