Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w latach budżetowych 2015 – 2019

Samorząd

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2015 – 2019.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w latach budżetowych 2015 – 2019
(pobierz pdf)

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego spośród ofert złożonych do dnia 30 stycznia 2015 r., dokonał wyboru oferty podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Zadanie pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2015 – 2019” będzie realizowane od dnia 10 lutego 2015 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

Na realizację wyżej wymienionego zadania będą przeznaczane środki finansowe z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst