Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Radni przyjęli budżet na 2015 rok

Samorząd

W trakcie czwartej Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, radni prawie jednogłośnie przy jednym głosie wstrzymującym przyjęli budżet na 2015 rok.

W piątek, 30 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Pruszkowskiego. Przed obradami miała miejsce niezwykle uroczysta chwila – odbyło się pożegnanie długoletniego Naczelnika Wydziału Edukacji Zygmunta Kamińskiego.

Następnie radni zadawali pytania członkom zarządu dotyczące działań i ich decyzji w okresie od 17 grudnia ubiegłego roku do 12 stycznia br. Później obrady zdominowały tematy finansowe, a ich najważniejszym punktem było głosowanie nad przyszłorocznym budżetem, przygotowanym jeszcze przez poprzednie władze, a zmodyfikowanym przez obecny Zarząd.

Warto wspomnieć, że planowane na ten rok dochody powiatu wynoszą 130,6 mln zł. Wydatki bieżące i majątkowe pochłoną natomiast 136,1 mln zł, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę ponad 26,2 mln zł jest to prawie 5 mln więcej niż planowano w pierwotnym projekcie budżetu. Zmiana ta spowodowana jest wprowadzeniem do planu finansowego „schetynówki” – dotacji otrzymanej z budżetu państwa na przebudowę dróg w rejonie Moszny, Domaniewa i Koszajca w gminie Brwinów i przy zaangażowaniu ponad 1,8 mln zł środków własnych, częściowo pochodzących z kredytu. Najwięcej środków przeznaczono na inwestycje drogowe i remonty nawierzchni – 17,6 mln zł. Redystrybucję środków na ten cel szczegółowo w trakcie sesji omówił Jerzy Kongiel Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Powiatu Pruszkowskiego. Znaczną kwotę przeznaczono na oświatę. Priorytetową inwestycją z tego zakresu będzie budowa Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie – pochłonie ona 5,5 mln zł w tym roku.

Po zakończeniu głosowania nad budżetem, Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski powiedział „Zaproponowaliśmy państwu zmiany w budżecie, które uwzględniały wasze sugestie i spełniały choć w części oczekiwania mieszkańców całego powiatu. Dziękujemy za tak zgodne przyjęcie zaproponowanego przez nas planu finansowego na ten rok – dodał.

Warto wspomnieć, że Rada zatwierdziła też Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na następne lata. Następnie po długiej dyskusji przegłosowano uchwałę dotyczącą przekazania władzom miasta Piastowa do prowadzenia liceum im. Adama Mickiewicza.

Następna sesja odbędzie się 24 lutego 2015 r.

foto

foto

foto

foto

foto

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst