Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Robocza Wizyta Ambasadora Republiki Azerbejdżanu

Samorząd

W piątek, 30 stycznia na zaproszenie Starosty Zdzisława Sipiery przybył do powiatu pruszkowskiego dr Hasan Aziz Hasanov Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Polsce. W spotkaniu udział wzięli także Krzysztof Rymuza Wicestarosta Pruszkowski oraz Ewa Borodzicz Członek Zarządu Powiatu. Celem wizyty było omówienie planu dalszej współpracy pomiędzy powiatem pruszkowskim a rejonem Khazar w Azerbejdżanie.

Głównym tematem spotkania było wznowienie wymiany młodzieży pomiędzy powiatami oraz rozwój innych form współpracy, w tym w dziedzinie gospodarki. Na zakończenie wizyty Ambasador Hasanov przedstawił zarządowi propozycję wzniesienia na terenie powiatu pomnika lub tablicy pamiątkowej, które byłby symbolem wdzięczności narodu azerbejdżańskiego dla Marszałka Józefa Piłsudskiego. Całość tego przedsięwzięcia sfinansowana zostałaby przez stronę azerbejdżańską.

Foto

Foto

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst