Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Prace nad planem sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych powiatu pruszkowskiego

Samorząd

Nad dalszymi perspektywami, priorytetami oraz problemami szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego, na roboczym spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, dyskutowali Krzysztof Rymuza Wicestarosta Pruszkowski, Mirosława Śliwińska Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Robert Radziwonka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i dyrektorzy szkół z terenu powiatu oraz przedstawiciele wydziałów edukacji gmin.

Spotkanie rozpoczęła ciekawa prezentacja przygotowana przez dyrektora PUP dotycząca sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, w której Robert Radziwonka zwrócił uwagę na wielką potrzebę rozwoju poradnictwa zawodowego i świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej młodzieży oraz podniesienia atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez powiązanie go z rynkiem pracy. Poinformował również zgromadzonych o możliwości aplikowania o środki z nowej perspektywy finansowej UE na rozwój doradztwa i szkolnictwa zawodowego.

Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja dotycząca dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych powiatu, do sytuacji demograficznej, potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kształcenia zawodowego na poziomie zasadniczym i technikum.

W trakcie obrad Wicestarosta Krzysztof Rymuza podkreślił, że należy przede wszystkim skoncentrować się na zwiększeniu praktycznego wymiaru kształcenia zawodowego oraz wzmocnieniu konkurencyjności naszych placówek. Zauważył także wielką potrzebę utworzenia zespołu doradców zawodowych dla potrzeb uczniów i rodziców wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się w powiecie.

W trakcie dyskusji uczestnicy zaproponowali stworzenie corocznego wydawnictwa z ofertą edukacyjną przygotowaną przez powiat pruszkowski dla absolwentów gimnazjów, kształcenia specjalnego, poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i oświaty pozaszkolnej.

Spotkanie odbyło się 20 stycznia z inicjatywy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i było pierwszym z cyklu, który poświęcony będzie edukacji oraz szeroko pojętym zmianom w sieci szkół powiatowych.

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst