Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 15 stycznia 2015 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego

2. treść projektu umowy dotyczącej wykonania pieczątek oraz akcesoriów stemplarskich;

3. zmiany uchwały w sprawie zaopiniowania treści umowy najmu garażu położonego w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99;

4. zmianę uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu w drodze powiatowej nr 2842 W ul. Olszynowa w Podolszynie Nowym, gm. Raszyn;

5. projekt Aneksu Nr 1 do porozumienia z Gminą Michałowice dotyczącego części pasa drogowego drogi powiatowej nr 3114 W w miejscowości Pęcice, w celu budowy przez gminę kładki pieszo-rowerowej przez rz. Raszynkę.

Zarząd uzgodnił:

1. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 22/3 położonej we wsi Kostowiec w gminie Nadarzyn;

2. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Urzut w gminie Nadarzyn, obejmującego pięć obszarów;

3. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w gminie Nadarzyn, obejmującego cztery obszary;

4. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młochów w gminie Nadarzyn, obejmującego obszary I, II, IV;

5. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rozalin w gminie Nadarzyn, obejmującego dwa obszary,

6. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stara Wieś w gminie Nadarzyn trzy obszary;

7. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolica w gminie Nadarzyn cztery obszary.

Zarząd skierował:

1. wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 628/11 o pow. 0,0356 ha z obrębu 07 w Piastowie.

Zarząd zezwolił na:

1. na zajęcie terenu pasa drogowego na czas robót związanych z renowacją kolektora sanitarnego na ul. Prusa w Pruszkowie.

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst