Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

IV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

IV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 30 stycznia 2015 r. o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego

1. Otwarcie IV Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

6. Informacja Nr 3/2015 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 17 grudnia 2014 r. do 12 stycznia 2015 r. /BR-37/15/

7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-1/14/15 po zmianach/

8. Podjęcie uchwały budżetowej na 2015 rok /BR-2/14/15/ po zmianach/

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Powiatu,
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
4) dyskusja o projekcie uchwały budżetowej,
5) głosowanie nad uchwałą budżetową.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie. /BR-35/15/

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2015 rok. /BR-36/15/

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Stanowiska i zapytania mieszkańców.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maksym Gołoś

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst