Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Hanna Szymańska pełni obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

Samorząd

Decyzją Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 15 stycznia br. Pani Hanna Szymańska pełni obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. Na stanowisku tym zastąpiła Panią Mariolę Stecko.

Hanna Szymańska ukończyła socjologię w zakresie pracy socjalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest wieloletnim wykładowcą w Kolegium Pracowników Służb Społecznych (opieka dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego), gdzie prowadzi m.in. wykłady z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej, socjologii rodziny, socjologii rozwoju i strategii rozwoju służb społecznych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie odpowiedzialny jest za opracowanie i realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W zakresie zadań PCPR-u znajduje się również organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Istotną częścią działalności są również zadania związane wykorzystaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki którym możliwa staje się szybka aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które utraciły sprawność organizmu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst