Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pierwszy Konwent Gmin Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

We wtorek, 13 stycznia z inicjatywy Starosty Zdzisława Sipiery, w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbył się pierwszy Konwent Gmin powiatu pruszkowskiego, który zapoczątkował zmiany w jakości współpracy pomiędzy administracją powiatową i gminną. W spotkaniu z Zarządem udział wzięli prezydent, wójtowie oraz burmistrzowie z naszego powiatu.

Pierwszym omawianym tematem była budowa tzw. „Paszkowianki” oraz wspólne w tej sprawie wystąpienie samorządów do marszałka województwa mazowieckiego. Ta kluczowa dla budowy sprawnej sieci dróg w powiecie pruszkowskim inwestycja, wymaga szczególnego zainteresowania gmin i powiatu, ze względu na konieczność rozważenia możliwości weryfikacji zaplanowanych rozwiązań pod kątem inwestycji drogowych, aktualnie realizowanych na naszym terenie. W związku z tym, w najbliższym czasie zaplanowano robocze spotkanie w celu wypracowania strategii działania oraz wspólnego stanowiska prezentującego potrzeby lokalne związane z siecią dróg powiatowych i gminnych.

Kolejnym ważnym zagadnieniem omawianym w trakcie obrad była sprawa dotycząca konieczności opracowania systemu funkcjonowania szpitala powiatowego w ramach struktury SPZ ZOZ, gwarantującego poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich mieszkańców powiatu. Zwrócono również uwagę na potrzebę podjęcia rozmów w celu nawiązania ewentualnej współpracy ze szpitalem kolejowym w Pruszkowie.

Wiele czasu poświęcono na omówienie procedur poprawiających, jakość obsługi mieszkańców oraz samorządów gminnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu architektury i geodezji. Podjęto decyzję o uruchomieniu w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie stanowiska, w którym przyjmowane będą opłaty skarbowe. Pozwoli to mieszkańcom powiatu na szybkie i kompleksowe załatwienie sprawy bez konieczności udawania się do urzędu gminy.

Ustalono również, że 20 stycznia odbędzie się, spotkanie przedstawicieli gmin i powiatu odpowiadających na swoim terenie za edukację, dotyczące funkcjonowania sieci szkół w powiecie pruszkowskim z uwzględnieniem wszystkich szczebli systemu oświaty.

Na zakończenie obrad ustalono, że kolejne konwenty odbywać się będą w zależności od potrzeb, ale minimum jeden na trzy miesiące.

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst