Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

III Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

III sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 14 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), zapraszam do udziału w obradach III sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 14 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad III Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Ślubowanie Radnej Mirosławy Śliwińskiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-32/15/
6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-33/15/
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-34/15/
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst