Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

III Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

III sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 14 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), zapraszam do udziału w obradach III sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 14 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad III Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Ślubowanie Radnej Mirosławy Śliwińskiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-32/15/
6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-33/15/
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-34/15/
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst