Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 30 grudnia 2014 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. lokalizację ogrodzenia przy drodze powiatowej nr 3115W ulica Sokołowska w Jankach, gm. Raszyn;

2. lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4118 W – ul. Bohaterów Wolności w Piastowie;

3. wnioski Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 5.12.2014 oraz 15.12.2014 w sprawie wydania opinii ZRID dotyczących budowy drogi ekspresowej S8;

4. treść projektu aneksu do umowy ze Spółką Yuva Development sp.z. o.o. dotyczącym przebudowy układu komunikacyjnego ul. Staszica oraz ul. Gomulińskiego w Pruszkowie;

5. treść projektu aneksu do umowy dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 1 w Pruszkowie przy ul. Promyka”;

6. treść umowy najmu garażu położonego w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99;

7. treść umowy o powierzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w latach budżetowych 2015 – 2016″;

8. treść aneksu nr 1 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w latach budżetowych 2015 – 2016”.

Zarząd uzgodnił:

1. warunki zabudowy dla inwestycji położonych przy ul. Staszica w Pruszkowie.

Zarząd zezwolił na:

1. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu w pasach drogowych dróg powiatowych: nr 3111 W – ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie oraz Parzniewie gm. Brwinów.

Zarząd nie zezwolił na:

1. umieszczenie reklam w pasach drogowych dróg powiatowych w Pruszkowie: nr 3133W – ul. Bohaterów Warszawy, nr 3142 W – ul. B. Prusa

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst