Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. C. K. NORWIDA

Samorząd

Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza z przyjemnością informuje, że już po raz trzynasty organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C. K. Norwida.

REGULAMIN

W naszym konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni, a także poeci będący członkami stowarzyszeń i związków twórczych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie organizatorowi *trzech wierszy wydrukowanych w języku polskim, w pięciu egzemplarzach, nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych:
– jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem;
– dwa wiersze o tematyce dowolnej.

*każdy utwór opatrzony godłem (takim samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora).Godła w formie graficznej dyskwalifikują autora.

Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile widziane prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych.

Termin nadsyłania utworów mija z dniem 22 marca 2015 r.

Oceny nadesłanych utworów dokona JURY powołane przez organizatora.

Organizator nie zwraca nadesłanych utworów.

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi

24 maja 2015 roku.

Laureaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach obrad.

Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

NAGRODY

I nagroda – 2000 PLN, II – 1000 PLN, III – 500 PLN, oraz pięć wyróżnień po 300 PLN.

Zastrzega się prawo innego podziału nagród.

ADRES ORGANIZATORA

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza
ul. Kraszewskiego 13
05-800 Pruszków
(z dopiskiem “NORWID”)

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu oraz jego Finału zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej http://ksiaznicapruszkowska.ehost.pl/

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst