Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

e-Deklaracje dla płatników

Samorząd

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, zobowiązanie do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy – wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników.

Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego. Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia.

Mamy nadzieję, że poniższe informacje pozwolą na zapoznanie się z wprowadzonymi obowiązkami i zmianami oraz na prawidłowe wywiązanie się z obowiązków względem administracji podatkowej.

Zachęcamy do skorzystania z przewodnika po portalu podatkowym http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/przewodnik-po-portalu-podatkowym oraz z usług Krajowej Informacji Podatkowej (pomoc w sprawie procedur składania deklaracji i problemów technicznych), która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Urząd Skarbowy w Pruszkowie
Telefon kontaktowy w sprawie e-deklaracji: 22 738 07 21, 22 738 07 10

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst