Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Podziękowania

Samorząd

Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za przesłane na moje ręce życzenia i gratulacje.

Pragnę zapewnić, że wspólnie z nowo wybranym Zarządem Powiatu Pruszkowskiego, będę jak najlepiej wykorzystywać swoje doświadczenie i wiedzę na stanowisku starosty. Wypełnianie powierzonej mi funkcji to dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt, ale też ogromny obowiązek. Deklaruję, że w swych działaniach samorządowych, dołożę wszelkich starań, by powierzone mi stanowisko, sprawować rzetelnie, zgodnie z prawem i oczekiwaniami społeczności lokalnej. Jestem przekonany, że nasza praca przyczyni się do dalszego umacniania pozycji powiatu pruszkowskiego na mapie instytucji samorządowych województwa mazowieckiego.

Zdzisław Sipiera
Starosta Pruszkowski

Życzenia i gratulacje przesłali:

Alina Gnat Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Prezes i Zarząd Millenium Logistic Parks
Anna Nowicka – Steleżak Nieruchomości
s. Hanna Zakrzewska Dyrektor „Domu Miłosierdzia”
Arkadiusz Kosiński Burmistrz Gminy Brwinów
Sławomir Rakowiecki Przewodniczący Rady Gminy Brwinów
Zarząd i Pracownicy Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie
Heinz Eininger Starosta Powiatu Esslingen
Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie
Zarząd Rekord A.W. Sp. zoo
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Uczniowie, Pracownicy Administracji i Obsługi Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie
Zarząd i Pracownicy Hoteli DeSilva oraz Starej Zajezdni w Krakowie
Ewa Marjańska Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn
Dyrekcja Grono Pedagogiczne i Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie
Dyrekcja, Nauczyciele, Terapeuci i Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przylądek”
Dyrekcja i Pracownicy Zespołu Szkół nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie
Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice
Elżbieta Biczyk Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice
Zarząd Koła PSOUU w Pruszkowie oraz WTZ „Ognisko”, ŚDS „Na Górce” w Brwinowie
Andrzej Jędrzejewski – Jędrzejak Prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Pruszkowie
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy Zespołu Szkół w Otrębusach
Ewa Strupińska-Thor Rektor, Alicja Baecker Kanclerz Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie
Krzysztof Gawkowski Sekretarz Generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Michał Kożuchowski Członek Zarządu Inter- Broker Sp. zoo
Dyrekcja Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
Sławomir Laskowski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Jan Grabiec Starosta Legionowski
Szymon Rosiak Przewodniczący Rady Powiatu Legionowskiego
Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Renata Gawryszuk Przewodnicząca Rady Miasta Podkowa Leśna
Ewa Przesławska Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Zygmunt Wielogórski Starosta Siedlecki
Józefa Rychlik Wicestarosta Siedlecki
Michał Okniński Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego
Kazimierz Faszczewski Prezes Zarządu Faben Sp. zo.o.
Dyrektor, Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie
Pracownicy oraz Dzieci z SOW i Domu Dziecka w Pruszkowie – ul. Szkolna 3
Maria Konopka Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie
Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce
Henryk Niedziółka Przewodniczący Rady Miasta Siedlce
Gabriela Lisius Starosta Wejherowski
Ryszard Czarnecki Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego
Zenon Reszka Burmistrz Błonia
Tomasz Wiśniewski Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu
Grzegorz Dymecki Prezes Zarządu WKD
Michał Panfil Członek Zarządu WKD
Jolanta Dałek Członek Zarządu WKD
Dyrektor, Mieszkańcy, Pracownicy DPS w Czubinie
Zarząd Agro – Man Sp. zo.o.
Jacek Sasin Poseł na Sejmu RP
Mariusz Błaszczak Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS
Dr Henryk Linowski Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Dr Hasan Hasanov Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce
Rada Nadzorcza, Zarząd, Pracownicy Banku Spółdzielczego w Mszczonowie
Zarząd Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy z Nadarzyna
Stefan Owczarek
Józef Stanisław Binda Miejski Zarząd Obiektów Sportowych w Pruszkowie
Dyrekcja oraz Pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie
Albert Ptak Przewodniczący Rady Nadzorczej PTAK S.A.
Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Janusz Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn
Danuta Wacławiak Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
Zenon Durka Poseł na Sejm RP
Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
Zrzeszenie Emerytów i Rencistów Wspólnota
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna Pracownicy, Uczniowie Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie
Zdzisław Zaborski Prezes ŚZŻAK w Pruszkowie
Irena Horban Prezes PTKN
Grażyna Zalewska Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie
Wanda Przybylak p.o Dyrektora MOK w Piastowie
Uczniowie SOSW w Pruszkowie
Dyrekcja, Pracownicy Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza
podisnp. Krzysztof Radzik Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie
Robert Radziwonka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie
Władysław Kącki Prezes Zarządu Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie
Lidia Kulczyńska- Plich Prezes oraz Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie
Ewa Diehl, Bronisław Diehl oraz Pracownicy Telewizji Kablowej „Tel-Kab”
Zbigniew Kamiński Starosta Ostrowski
Dariusz Rafalik Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego
Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Szkoły nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie
Anna Sobczak i Pracownicy GOK w Brwinowie
Jolanta Gonta Starosta Powiatu Sochaczewskiego
Andrzej Kierzkowski Przewodniczący Rady Powiatu Sochaczewskiego
Jan Żychliński Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Centrum Mody –Warszawa Sp. z o.o. w Nadarzynie
Jarosław Zylinski Budimex
Wydawca i Zespół Kuriera Południowego
Mirosław Kalinowski Redaktor Naczelny Głosu Pruszkowa
Marek Wieżbicki Starosta Grodziski
Jerzy Terlikowski Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego
Jan Grabiec Starosta Legionowski
Szymon Rosiak Przewodniczący Rady Powiatu Legionowskiego
Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pruszkowie
Dyrekcja i Pracownicy SP ZOZ Piastun w Piastowie
Dyrektor Ewa Sowa oraz Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury „Kamyk” w Pruszkowie
Zarząd Banku Pekao w Pruszkowie
Andrzej Chodubski Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
Włodzimierz Majchrzak oraz Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Pruszkowie
Joanna i Zbigniew Mikiciuk Zarząd Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach
Barbara Czaplicka Poseł na Sejm RP
Andrzej Smirnow Poseł na Sejm RP
Jadwiga Zakrzewska Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO
Adam Kwiatkowski Poseł na Sejm RP
Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
Mirosław Pągowski Starosta Powiatu Wyszkowskiego
Adam Mróz Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy Banku Spółdzielczego w Raszynie
Jacek Bachański Przewodniczący Rady Powiatu Wyszkowskiego
Iwona Pofelska Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie
Maciej Zackiewicz Dyrektor Operacyjny Grupa APOGEUM
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 3 w Pruszkowie
Alicja Olechowska Poseł na Sejm RP
Barbara Szczutowska Sekretarz Zarządu Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.
Dyrekcja i Pracownicy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie
Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie
Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
Agencja Reklamowa Pisanczuk.com
Dariusz Piątek Wicewojewoda Mazowiecki
prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak Kierownik Studiów Podyplomowych-Akademii Samorządowej
Urszula Postoła Dyrektor Biura SZN „WARECKA”
Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
Sławomir Majcher Dyrektor TVP Warszawa wraz z Zespołem
Dyrekcja i Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
Hanna Kania Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie wraz z Pracownikami
Jan Szomburg Prezes Zarządu IBnGR oraz Inicjator i Organizator Kongresu Obywatelskiego
Kornelia Jeleń Golden Training
Zespół Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zespół ProtectIT Sp. z o.o.
Tadeusz Szymańczak
Grzegorz Wajs Organizator Poland Bike Marathon
Kierownictwo Domu Kultury „Kolorowa” Warszawa Ursus
Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
Mirosław Pszonka Przewodniczący Zarządu Powiatu Otwockiego
Dariusz Grajda Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego
Pracownicy Zespołu ds. Współpracy Regionalnej i Partnerstwa Lokalnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
Zespół Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
Stanisława Osowska Fundacja Kultury Informacyjnej
Zespół Polskiej Energetyki Odnawialnej
Redaktor Naczelna Barbara Mikusińska-Ozdobińska – „Handel”
Andrzej Jaworski Designers
Ludwik Rakowski Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Pracownicy Wydziału Opłat i Pozostałych Przychodów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
prof. Jan Szyszko Poseł na Sejm RP
Zarząd Kolei Mazowieckich
Premier Ewa Kopacz Przewodnicząca Platformy Obywatelskiej RP
Centrum Dystrybucyjne Pruszków Jeronimo Martins Polska S.A. Biedronka
Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie
Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki
Lecznica Rodzinna „Alfa”
Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Marek Miesztalski Skarbnik Województwa Mazowieckiego
Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie
Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym Umysłowo ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie
Kierownictwo Instytutu Badań Technicznych TPA Sp. z o.o.
Zarząd Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Pruszkowie

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst