Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Razem można więcej

Samorząd

17 grudnia zakończył się cykl spotkań Zdzisława Sipiery Starosty Pruszkowskiego ze wszystkimi włodarzami gmin z terenu powiatu pruszkowskiego. Wizyty miały charakter roboczy. Były to pierwsze spotkania Starosty po wyborach samorządowych, w trakcie których poruszono wiele tematów dotyczących profesjonalnej współpracy między samorządami oraz koordynacji wszelkich działań związanych z poprawą życia lokalnej społeczności.

Głównymi tematami rozmów były bieżące i planowane inwestycje na terenie powiatu pruszkowskiego oraz sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym. W trakcie dyskusji poruszano także kwestię wspólnego pozyskiwania środków unijnych w nowym okresie finansowania oraz współpracę z lokalnymi grupami działania. Starosta zapewnił o woli współpracy zarządu powiatu z samorządami gminnymi oraz chęci budowania partnerskich relacji, w taki sposób, aby administracja powiatowa wypełniała prawidłowo swoje zadania na rzecz lokalnej społeczności. Zadeklarował również, że pracownicy Starostwa będą pomagać w przygotowywaniu dokumentacji, decyzji i ustaleń w celu usprawnienia i prawidłowego funkcjonowania gmin powiatu pruszkowskiego.

Starosta wyszedł również z propozycją, aby spotkania odbywały się cyklicznie w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie. Byłyby one okazją do wymiany doświadczeń i wypracowania wspólnej formuły współpracy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst