Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Grupy Oporu „Solidarni”

Samorząd

W ramach cyklu Karty Historii, 14 grudnia, w dzień po rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, w Muzeum Dulag121 w Pruszkowie odbyło się spotkanie poświęcone historii jednej z bardziej aktywnych organizacji opozycyjnych lat 80-tych XX wieku – Grupom Oporu „Solidarni”, które zostało przygotowane we współpracy z Pruszkowskim Stowarzyszeniem Patriotycznym.

Na spotkaniu odbył się wykład i bardzo interesująca prezentacja multimedialna przygotowana przez Bolesława Jabłońskiego i Jana Kulczyckiego, dotycząca historii Grup Oporu „Solidarni”, które działały również na terenach obecnego Powiatu Pruszkowskiego. Najważniejszymi polami działalności organizacji były akcje ulotkowe i nadawanie krótkich audycji radiowych. Grupy posiadały także sekcję legalizacyjną odpowiadającą za przygotowanie dokumentów dla ukrywających się członków opozycji oraz sekcję transportową, która odbierała przemycaną do Polski pomoc techniczną (powielacze, materiały do druku). W ramach tych struktur powstała także Oficyna Wydawnicza RYTM, której celem było wydawanie książek zakazanych przez komunistyczną cenzurę i drukowanie ulotek. Oficyna swoją główną, zakonspirowaną drukarnię umieściła w prywatnym mieszkaniu mieszkańca Powiatu Pruszkowskiego Pana Bolesława Jabłońskiego w Otrębusach. Mniejsze drukarnie znajdowały się również w Nadarzynie i Komorowie.

Po prelekcji i ciekawej dyskusji goście obejrzeli wystawę „Solidarni” ku wolności, która w bardzo interesujący sposób przedstawia dzieje i biogramy członków grup (m. in. Tadeusza Klincewicza, Waldemara Różyckiego, Jerzego Gumowskiego i Janusza Ramotowskiego) oraz przeprowadzone przez nich akcje: rozrzucanie ulotek, organizowanie manifestacji, a także kolportowanie wydawnictw drugoobiegowych opublikowanych w założonym przez członków RYTMie. Autorami wystawy są: Jacek Juzwa, Mieszko Zieliński i Włodzimierz Domagalski, oraz Stowarzyszenie Wolnego Słowa przy udziale Muzeum Historii Polski.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski oraz Maksym Gołoś Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego do zwiedzania wystawy w godzinach pracy muzeum Dulag 121, do końca stycznia 2015 r.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst