Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

UWAGA! Zmiana przepisów konsumenckich!

Samorząd

prawakonsumenta.uokik.gov.pl – to adres specjalnej strony internetowej opracowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przybliża przepisy ustawy o prawach konsumenta, która wchodzi w życie 25 grudnia br. Ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego porządku przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów, które będą obowiązywać we wszystkich krajach UE.

Najważniejsze zmiany, które będą chronić konsumentów to wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość z 10 do 14 dni; w sytuacji rezygnacji z zakupów – to konsument poniesie koszty odesłania towaru, a sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany; jeżeli rzecz nie spełnia wymagań konsumenta, nie może używać jej dowolnie, a gdy tak się stanie i klient będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru; jeśli konsument zrezygnował z e-zakupów i wysłał oświadczenie, to sprzedawca będzie miał prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za rzecz oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania; za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

Konsument, który kupi wadliwy produkt, składając reklamację, będzie mógł żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Wybór roszczenia należy do konsumenta, ale w określonych okolicznościach sprzedawcy wolno się z tym wyborem nie zgodzić – sekwencja zdarzeń zależy m.in. od tego, czy towar był wcześniej reklamowany, od charakteru wady czy łatwości i szybkości naprawy lub wymiany towaru.

Jeśli przy pierwszym żądaniu złożonym w ramach reklamacji sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany lub naprawy, bądź rzecz była już wymieniona lub naprawiana, przedsiębiorca nie może odmówić kupującemu odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o tę samą, czy też inną usterkę (lecz musi być ona istotna).

Opisane wyżej wybrane zmiany obejmują wyłącznie umowy zawarte od 25 grudnia 2014 r., czyli po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta. Wobec umów zawartych przed tą datą zastosowanie mają przepisy poprzednio obowiązujące.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy:
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/ustawa_o_prawach_konsumenta.pdf

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst