Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane przed 1 lipca 2014 roku zachowają ważność do 30 czerwca 2015 roku

Samorząd

Ustawą z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1589) do dnia 30 czerwca 2015 roku został wydłużony termin ważności kart parkingowych wydanych na „starych” zasadach.

Osoby niepełnosprawne, które ubiegają się o wydanie nowej karty zyskały dodatkowe 7 miesięcy na dopełnienie formalności. Zgodnie z dotychczas obowiązującą nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym wszystkie karty parkingowe, także te wydane bezterminowo, miały wygasnąć z 1 grudnia 2014 roku.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst