Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Inauguracyjna Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego V Kadencji

Samorząd

W poniedziałek, 1 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie po raz pierwszy obradowali radni V kadencji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
Podczas inauguracji radni odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Po akcie zaprzysiężenia, dokonano wyboru Przewodniczącego Rady, którym został Maksym Gołoś. Funkcje wiceprzewodniczących radni powierzyli Marii Makowskiej i Dariuszowi Nowakowi. Starostą Pruszkowskim na kadencję 2014-2018 wybrany został Zdzisław Sipiera. Funkcję Wicestarosty pełnić będzie Krzysztof Rymuza. Etatowym członkiem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego została Ewa Borodzicz. Na dwóch pozostałych, nieetatowych członków Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, radni wybrali Magdalenę Beyer i Zdzisława Brzezińskiego.

Radni Powiatu Pruszkowskiego kadencja 2014-2018:

Beyer Magdalena – członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
KW PIS

Borodzicz Ewa – członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
KW PIS

Brzeziński Zdzisław – członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
KW MWS

Chmielewski Mirosław
KW PIS

Cybulska Maria
KW PO

Dymura Stanisław
KW PO

Gawkowska Karolina
KW PO

Gołoś Maksym – Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
KW PIS

Jastrzębski Grzegorz
KW PO

Klimaszewska Katarzyna
KW PIS

Kurzela Andrzej
KW MWS

Kuźmińska Agnieszka
KW DW

Makowska Maria – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego
KW MWS

Makowski Zbigniew
KW PO

Nowak Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
KW PIS

Osiński Tomasz
KW MWS

Rajkowski Janusz
KW PO

Rymuza Krzysztof – Wicestarosta Pruszkowski
KW MWS

Sipiera Zdzisław – Starosta Pruszkowski
KW PIS

Smolińska Elżbieta
KW PO

Świercz Artur
KW DW

Wojciechowska Urszula
KW DW

Wróblewska Emilia
KW PIS

Zalewska Aurelia
KW PIS

Zielińska Zdzisława
KW PO

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst