Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski otrzyma kolejną schetynówkę

Samorząd

Wśród 154 wniosków złożonych przez samorządy z województwa mazowieckiego, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na 2015 rok, na wysokiej 10 pozycji wstępnej listy rankingowej znalazł się Powiat Pruszkowski. Projekt dotyczy przebudowy dróg powiatowych nr 3111W oraz 3112W w rejonie wsi Moszna, Domaniew oraz Koszajec. Otrzymał on 34 punkty na 35 możliwych. Jest to istotne, ponieważ zadania z największą punktacją na liście rankingowej mają szansę na dofinansowanie rządowe.

Przewidywany koszt całej inwestycji to ponad 7 mln zł. Powiat otrzyma dofinansowanie z programu w wysokości 3 mln zł. Projekt będzie realizowany z udziałem finansowym Gminy Brwinów, która przekaże na realizację tego zadnia dotację w wysokości 780 tys. zł. Gmina wykonała też dokumentację projektową dla jednej z dróg.

Powiat zdecydował się na remont tych dróg ze względu na pogarszający się ich stan techniczny. Widoczne są liczne spękania i koleiny powstałe w wyniku wzmożonego ruchu samochodowego oraz ciężkiego sprzętu rolniczego. Nawierzchnie zostały zniszczone również przez ciężki sprzęt firm Strabag oraz Budimex obsługujący budowę autostrady A2. Ponadto droga powiatowa nr 3111W uległa znacznej destrukcji z uwagi na duże obciążenie ruchem ciężkim odbywającym się w stronę zjazdu na autostradę A2, poprzez drogę wojewódzką nr 701 oraz budowę zlokalizowanego w pobliżu nowego odcinka autostrady. Nie posiada ona uregulowanych poboczy, ciągów pieszych i rowerowych. Zlokalizowane po obu stronach rowy przydrożne, wymagają renowacji. Teren sąsiadujący z projektowaną inwestycją stanowią grunty rolne, łąki, pastwiska, teren mieszkaniowy we wsi Moszna oraz duże centrum logistyczne Logistic Millenium Park.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3111W obejmie odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 701 o długości 1412, 52 mb i o szer. 6, 0 m. Wybudowany zostanie chodnik, ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy. Oczyszczone zostaną istniejące rowy, przebudowane zjazdy indywidualne i publiczne.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3112W obejmie odcinek istniejącej jezdni o szer. 6, 0 m o długości 798, 50 mb od skrzyżowania z drogą powiatową 3111W do granicy gminy Brwinów. Wybudowany będzie chodnik po obu jej stronach oraz utwardzone zostaną pobocza. Powstanie przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą 3111W z udogodnieniami dla osób niewidomych i słabowidzących oraz niepełnosprawnych ruchowo. Przebudowane zostaną zjazdy indywidualne i publiczne. Powstanie nowa kanalizacja deszczowa

Inwestycja ta będzie miała znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa w miejscowościach Moszna, Domaniew i Koszajec oraz przyniesie nieocenione korzyści w szybszym, sprawniejszym dotarciu zespołów ratownictwa medycznego w tym również ułatwi bezpieczne przemieszczanie się pojazdów Straży Pożarnej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst