Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Jubileusz 50 – lecia „Budowlanki”

Samorząd

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka, popularnie zwany „Budowlanką”, świętuje w tym roku jubileusz 50 – lecia istnienia. Honorowy patronat nad dwudniowymi obchodami objęła Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski.

Pierwszego dnia uroczystości, w czwartek, 23 października społeczność szkolna wraz z byłymi pracownikami i absolwentami uczciła to wydarzenie mszą polową, celebrowaną przez księży z Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Żbikowie oraz ks. Pawła Obręczarka – absolwenta szkoły.

Drugiego dnia obchodów, 24 października do Zespołu Szkół Nr 1 przybyło wielu znamienitych gości w tym m.in. Joanna Kluzik – Rostkowska Minister Edukacji Narodowej, Michał Leszczyński przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Wicestarosta Pruszkowski, Członkowie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego: Hanna Kuran i Lech Kulesza, Jan Starzyński Prezydent Pruszkowa, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół, księża z parafii Żbikowskiej, przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i przedsiębiorstw, dawni nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci, uczniowie oraz rodzice.

Na tę wyjątkową okazję szkoła została pięknie udekorowana, wyeksponowano prace i projekty byłych oraz obecnych uczniów, a w Sali Wspomnień wyłożono kroniki, zdjęcia i prace dyplomowe dawnych abiturientów.

Dyrektor Joanna Łyżwińska powitała zebranych, i przypomniała historię i tradycje placówki, podkreślając nieoceniony wkład, jaki w rozwój jej wnieśli poprzedni dyrektorzy i nauczyciele. Podsumowała pracę i osiągnięcia uczniów. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do współpracujących ze szkołą firm i instytucji, rodziców i absolwentów wspierających jej działania oraz władz Powiatu Pruszkowskiego, którego decyzje w ostatnich latach umożliwiły termomodernizację budynku, budowę nowych boisk sportowych i modernizację otoczenia szkoły.

Następnie głos zabrała Joanna Kluzik – Rostkowska Minister Edukacji Narodowej, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak istotną rolę odgrywa nowoczesne kształcenie zawodowe. Na zakończenie dodała „Cieszę się, że są takie dobre szkoły zawodowe, że dobrze wydajecie pieniądze unijne. Mam dobrą wiadomość: mamy kolejne pieniądze unijne do zagospodarowania. Mam nadzieję, że dobrze je wykorzystacie. Z okazji jubileuszu życzę Wam wszystkiego dobrego”.

Starosta Elżbieta Smolińska składając jubileuszowe życzenia, nie kryła dumy z prężnego rozwoju i osiągnięć Zespołu Szkół Nr1 w ostatnich latach. Podkreśliła, że dalszy rozwój i dobra, jakość kształcenia zawodowego należą do priorytetów Powiatu Pruszkowskiego. Jednocześnie gratulowała Dyrektorowi szkoły i jej pracownikom determinacji, zaangażowania i wysiłku wkładanego w codzienną pracę, a także dziękowała za starania na rzecz pozyskiwania funduszy unijnych służących uczniom i sprzyjających rozwojowi placówki.

Życzenia i gratulacje składali także przedstawiciele samorządów lokalnych, dyrektorzy szkół i instytucji. Wspaniałym zwieńczeniem obchodów były występy uczniów i absolwentów, którzy na zakończenie uroczystości przygotowali barwny, roztańczony i rozśpiewany spektakl w oparciu o dorobek Oskara Kolberga kompozytora, etnografa i folklorysty, który na stałe wpisał się w polską i europejską kulturę. Piękne stroje i swoboda, z jaką młodzież prezentowała ludowe pieśni i tańce, zachwyciła zgromadzonych.

Po spektaklu goście, wraz z towarzyszącymi im uczniami, zwiedzali pracownie lekcyjne podziwiając ich nowoczesne wyposażenie. Była też okazja do spotkań, rozmów i wspomnień przy kawie oraz jubileuszowym torcie.

Szkoła na przestrzeni 50. lat przeszła wiele przeobrażeń, obecnie jest jedyną placówką publiczną w Powiecie Pruszkowskim prowadzącą szerokoprofilowe kształcenie zawodowe młodzieży. Zainteresowanie wyborem tej właśnie ścieżki edukacyjnej sukcesywnie wzrasta, a jednocześnie rosną wymagania w zakresie efektów kształcenia młodzieży i standardów wyposażenia pracowni. W związku z tym Zespół Szkół, wspólnie z władzami Powiatu Pruszkowskiego i partnerami z rynku pracy, od 2008 r. podejmuje skuteczne działania na rzecz pozyskiwania środków unijnych. Celem jest podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego oraz ogólnego, co zapewnia lepsze warunki rozwoju umiejętności kluczowych uczniów i możliwości wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. W latach 2009 – 2013 w szkole realizowany był projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS pt. „Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania”, w którym partnerem była firma STRABAG. Dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach, szkoleniach i nowoczesnemu wyposażeniu pracowni, absolwenci z lat 2010 – 2013 odnieśli znaczące sukcesy na egzaminach maturalnych i zawodowych oraz stali się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Ich wyniki były dużo wyższe niż wyniki w województwie i kraju. Placówka od 2010 r. posiada tytuł SZKOŁY SUKCESU oraz otrzymała też certyfikat WIARYGODNEJ SZKOŁY i po raz pierwszy w swojej historii znalazła się w rankingach najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. Również absolwenci z roku szkolnego 2013/2014 zdali egzaminy zewnętrzne na poziomie wyższym niż średnia w kraju i na Mazowszu.

W roku szkolnym 2014/2015 realizowane są dwa nowe projekty unijne: „Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii” z firmą ULRICH Sp. z o.o., oraz „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” – z firmą SOLVA S.C, których beneficjentami są uczniowie Technikum. Partnerem w obu projektach jest Powiat Pruszkowski. Podobnie jak w poprzednich projektach, celem ich jest wyrównanie braków oraz rozwój umiejętności kluczowych u uczniów z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i języka angielskiego, a także wzmocnienie kompetencji zawodowych poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach. Projekty zakładają również wyposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych zgodnie z najwyższymi standardami. Wsparcie władz powiatu pruszkowskiego umożliwiło szkole wznowienie współpracy ze szkołą niemiecką o podobnym profilu. Od 2014 r. uczniowie Technikum mają możliwość uczestniczenia w polsko – niemieckiej wymianie młodzieży i stażach zawodowych w Esslingen (Niemcy).

Wszystkie starania zmierzają do uczynienia z Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica placówki oświatowej na miarę XXI wieku.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst