Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

25 rocznica odzyskania wolności w Powiecie Pruszkowskim

Samorząd

„Tak jak 25 lat temu byliśmy razem tak i dzisiaj zebraliśmy się, żeby wspólnie cieszyć się ze zmian, które zagościły w naszym wspólnym domu – Powiecie Pruszkowskim. Przy zrozumieniu idei i celu podejmowanych decyzji i inicjatyw, dzięki solidarności społecznej mamy dziś Polskę zmienioną, nowoczesną, zmierzającą z każdym dniem do stworzenia optymalnych warunków codziennego życia dla jej mieszkańców. Powiat Pruszkowski i każda jej Gmina są fragmentem jednej, wielkiej całości, a naszym obowiązkiem jest wspólne działanie dla naszej lokalnej społeczności.” – powiedziała Starosta Elżbieta Smolińska otwierając oficjalnie uroczystości 25. rocznicy odzyskania wolności.

17 października do Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie na zaproszenie Starosty przybyli między innymi Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Sekretarz Stanu Olgierd Dziekoński, Poseł na Sejm RP Barbara Czaplicka, Admirał CLSI Korpusu Morskiego Henryk Leopold Kalinowski oraz przedstawicieli władz samorządowych, przedstawiciele środowisk kultury, służby zdrowia, kombatantów, organizacji pozarządowych, młodzieży, sportu, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Impreza stała się okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, medali „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego” oraz odznaczeń honorowych.

Odznaczeniami państwowymi udekorowane zostały:

Srebrnym Krzyżem Zasługi – Agnieszka Kuźmińska, Brązowym Krzyżem Zasługi Zdzisława Zielińska.

Na wniosek Prezesa Zarządu Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pruszkowie druha Jacka Gromka, Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego Misja Pojednania nadał Elżbiecie Smolińskiej Staroście Pruszkowskiemu Komandorię MISSIO RE – CONCILIA – TIONIS za działalność dla dobra publicznego, dobrosąsiedzkich stosunków i pokoju.

Za udział w uroczystościach rocznicowych Komitet Organizacyjny Obchodów 70-lecia Czynu Zbrojnego na Kresach Wschodnich nadał Krzyże Pamięci Ofiar Ludobójstwa sztandarom: Powiatu Pruszkowskiego, Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Pruszkowie, Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszynie.

Obchody stały się także okazją do uhonorowania najbardziej zaangażowanych mieszkańców medalem „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego”, który cztery lata temu ustanowiła Rada Powiatu. Ideą przyznawania medalu jest uhonorowanie pracy i zaangażowania osób fizycznych, osób prawnych, organizacji społecznych i zawodowych. Medal jest wyrazem uznania dla wszystkich, którzy tworzą lokalną społeczność i kształtują pozytywny wizerunek Powiatu Pruszkowskiego.

Medale przyznano w 9 regulaminowych kategoriach: Przyjaciel Powiatu Pruszkowskiego, Działalnośc Społeczna, Bezpieczeństwo, Kultura, Sport, Oświata i Edukacja, Administracja, Zdrowie, Młody Talent.

Z rąk członków Zarządu Powiatu Pruszkowskiego medale odebrali:

w kategorii Przyjaciel Powiatu Pruszkowskiego – Krzysztof Pruszyński i Andrzej Sajnaga
w kategorii Działalność Społeczna – Jerzy Wojtczuk i Ewa Telega
w kategorii Bezpieczeństwo – Andrzej Ratyński i Jacek Gromek
w kategorii Kultura – Mirosław Chilmanowicz i Maja Olenderek
w kategorii Sport – Jarosław Kurdziel i Dariusz Zwoliński
w kategorii Oświata i Edukacja – Irena Horban i Grażyna Mądroch
w kategorii Administracja – Alicja Szpigiel
w kategorii Zdrowie – Mieczysław Brągoszewski i prof.Henryk Skarżyński
w kategorii Młody Talent -Antoni Witkowski i Maria Wądołowska

W dalszej części uroczystości Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Pruszkowie za wkład pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w Powiecie Pruszkowskim udekorował Złotym Honorowym „Krzyża na Straży” Starszego Brygadiera Andrzeja Ratyńskiego.

Srebrnym Honorowym „Krzyżem na Straży”: Druha Kazimierza Komara, Huberta Kowalczewskiego, Hannę Kuran, Agnieszkę Kuźmińską, Waldemara Perdiona, Sławomira Przybysza oraz Urszulę Wojciechowską.

Na zakończenie uroczystości z rąk Starosty Elżbiety Smolińskiej, w uznaniu dla aktywnych działań na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy – medal okolicznościowy z okazji 15 lat Powiatu Pruszkowskiego odebrał przedstawiciel goszczącego w tym czasie w Pruszkowie niemieckiego Powiatu Esslingen.

W części artystycznej goście uczestniczyli w specjalnej okolicznościowej edycji Salonów Poezji, w której pieśni i poezję, jednego z największych bardów Solidarności Jacka Kaczmarskiego zaprezentowali Daniel Olbrychski, Jacka Bończyka i Anna Iberszer.

Sylwetki uhonorowanych medalem „Zasłużony dla Powiatu”

Kategoria Przyjaciel Powiatu Pruszkowskiego:

Krzysztof Pruszyński

To jeden z najaktywniejszych przedsiębiorców z terenu Powiatu. W 1985 r. utworzył firmę Blachy Pruszyński, która dzisiaj jest największym producentem blachy w Polsce. W 2011 r. Firma Blachy Pruszyński otrzymała nagrodę Stalowe Wilki w kategorii „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”.

Firma od lat prowadzi szeroką działalność sponsoringową i charytatywną. Między innymi wspiera organizację Balu Karnawałowego na rzecz Dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego w Pruszkowie. Finansowo wspiera również działające na rzecz kultury Stowarzyszenie K40. Angażuje się także w przedsięwzięcia organizowane przez Powiat. Był ważnym partnerem podczas organizacji między innymi obchodów jubileuszu 10 licea Powiatów Polskich oraz tegorocznych 10 dożynek powiatowych.

Andrzej Sajnaga

Prezes Zarządu rodzinnej firmy ASMET powstałej w 1986 roku z siedzibą na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Uhonorowany między innymi nagrodą „Dźwignia” za działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

Pan Andrzej Sajnaga bardzo chętnie angażuje się w działalność kulturalną. Jest inicjatorem i sponsorem licznych imprez i przedsięwzięć na terenie Powiatu Pruszkowskiego i poza nim. Służy pomocą w realizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Powiat Pruszkowski. Swoją działalnością wspiera Fundację im. Bogny Sokorskiej w Piastowie. Organizator Koncertów Noworocznych organizowanych cyklicznie na początku stycznia. W tym roku firma „Asmet” była współorganizatorem Dnia Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Matki.

Kategoria Działalność społeczna:

Jerzy Wojtczuk

Działalności społeczną rozpoczął 1970 r. najpierw, jako krwiodawca a następnie organizator spotkań z młodzieżą, podczas których przybliżał ideę pomocy potrzebującym.

W 2004 roku wstąpił do Powiatowo-Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Pruszkowie.

Bierze czynny udział w akcjach organizowanych przez Powiat Pruszkowski. Jest ambasadorem w środowisku społecznym krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Bliskie są mu problemy ludzi potrzebujących pomocy w całym powiecie.

Od 2006 r., Wiceprezes Zarządu Powiatowo-Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Pruszkowie, którą to funkcję pełni do dziś.

Prowadzi działania edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych, podstawowych oraz szkołach specjalnych. Prowadzona działalność obejmuje wszystkie gminy Powiatu Pruszkowskiego.

Ewa Telega

Aktorka filmowa i teatralna. Od 2004 roku Prezes i lider Stowarzyszenia K 40 z siedzibą na terenie Powiatu Pruszkowskiego, które prowadzi działalność społeczną i kulturalną. Organizowane przez Stowarzyszenie imprezy adresowane są do wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, bez względu na ich status społeczny i ekonomiczny. Głównym celem prowadzonych działań jest integracja środowiska lokalnego, dbałość o rozwój kultury i oświaty, oraz inicjowanie akcji i działań obywatelskich korzystnych dla naszej społeczności. Organizowany przez Stowarzyszenie szeroki wachlarz imprez jest ogólnodostępny i bezpłatny. Sztandarowe, takie jak Salony Poezji czy Komorowski Festiwal Otwarte Ogrody, a także stałe akcje pro społeczne jak Dziecięcy Chórek K40 czy Teatr „Wielkie Jajo” na stałe wpisały się w życie mieszkańców Powiatu angażując coraz liczniejsze grono odbiorców. Ewa Telega jest liderem Stowarzyszenia. Dzięki znajomości świata artystycznego, mieszkańcy Powiatu mają okazję spotkać wybitne osobowości teatralne, świata kina czy muzyki. Ewa Telega jest inicjatorką wielu akcji charytatywnych, podczas których zbierane są środki na rzecz chorych dzieci. Ściśle współpracuje z nauczycielami i opiekunami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie. Właśnie w czasie tej współpracy narodziła się grupa teatralna „Wielkie Jajo” złożona w wychowanków Ośrodka.

Kategoria Bezpieczeństwo:

Andrzej Ratyński

Od listopada 1987 roku kierował Komendą Rejonową Straży Pożarnych w Pruszkowie, a od 1999 roku – Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, osiągając znaczące sukcesy w operacyjnym i prewencyjnym zabezpieczeniu nadzorowanego obszaru. Szczególnym osiągnięciem było uruchomienie pierwszego w byłym województwie warszawskim systemu selektywnego alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ściśle współpracował z Powiatem Pruszkowskim i innymi organami samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania gotowości operacyjno-technicznej jednostek ratowniczo-gaśniczych. Miał duże osiągnięcia w pozyskiwaniu sprzętu dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Jednym z jego największych osiągnięć było pozyskanie terenu, a następnie rozpoczęcie budowy nowej siedziby komendy powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, co przede wszystkim usprawniło i ułatwiło działania funkcjonariuszy w powiecie pruszkowskim.

Od kwietnia 2005 roku pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie. Mimo zmiany stanowiska nadal prowadził szeroko zakrojone działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego Powiatu. Pomagał pozyskiwać środki finansowe na sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. Przyczynił się między innymi do wdrożenia nowoczesnego systemu teleinformatycznego.

Mimo przejścia na emeryturę styczniu 2014 roku nadal wspiera rozwój jednostek PSP. w naszym Powiecie. Wychował wiele pokoleń młodych strażaków, którzy teraz niosą pomoc potrzebującym.

Jacek Stanisław Gromek

Od 1990 r. członek OSP Falenty. W 1995 r. ufundował sztandar oraz zaangażował się w prace budowy nowej strażnicy. Będąc Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Raszyn w latach 2002-2006, uruchomił w strażnicy Filię Domu Kultury. Prezese Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Raszynie, Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego w Pruszkowie oraz Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie. Konsekwentny w realizacji celów związanych z rozwojem ochotniczego pożarnictwa na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Mecenas wielu przedsięwzięć na rzecz rozwoju bezpieczeństwa oraz działań o charakterze społecznym, zarówno kulturalnym jak i sportowym. Organizator corocznych zawodów sportowo-pożarniczych, a także turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Skutecznie buduje dobre relacje pomiędzy poszczególnymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej RP a Komendą Powiatową PSP. Potrafi zachęcić władze samorządowe do współfinansowania działalności OSP. W trosce o szybką i skuteczną akcję ratowniczą, w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną szkoli strażaków ochotników.

Jest wrażliwy na potrzeby innych. Potrafi przywrócić uśmiech i radość, nie tylko na twarzy dziecka, lecz także osób dorosłych. Wspiera działalność Fundacji „Zdążyć z Pomocą”, lokalnych klubow sportowych, policji, kombatantów, szkół i przedszkoli. Posiada tytuł „Zasłużony dla Gminy Raszyn” oraz województwa mazowieckiego za wkład pracy na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej. Jest wzorem działacza społecznego w gminie, powiecie i województwie. Między innymi Kawaler „Orderu Uśmiechu” i orderu Św.Stanisława.

Kategoria Kultura:

Mirosław Chilmanowicz

Założyciel i dyrygent Orkiestry OSP Nadarzyn, która od początku swojego istnienia odgrywa ważną rolę w propagowaniu kultury nie tylko na terenie całego Powiatu Pruszkowskiego, ale i świecie.

Orkiestra pod dyrekcją Mirosława Chilmanowicza aktywnie uczestniczy we wszystkich ważnych (zarówno państwowych, jak i kościelnych) uroczystościach na szczeblu gminnym, powiatowym, czy też wojewódzkim.

Koncerty zespołu cieszą się niezwykłą popularnością, uznaniem i gromadzą wielu słuchaczy.

Bez wątpienia zasługą p. Chilmanowicza jest to, że Orkiestra cieszy się opinią jednej z najlepszych Orkiestr Dętych w Polsce i na świecie, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane podczas festiwali między innymi w Niemczech, we Włoszech czy na Malcie.

Charyzmatyczny i bez reszty oddany idei krzewienia kultury szczególnie wśród młodego pokolenia, z pasją promuje wartości godne naśladowania, takie jak szeroko rozumiany patriotyzm oraz szacunek do różnorodności ludzi i ich kultur.

Maja Olenderek

Mieszkanka Brwinowa. Liderka zespołu Maja Olenderek Ensemble, którego brzmienie ociera się o różne gatunki muzyczne. Zespół powstał w roku 2009 z inicjatywy Mai i Adama Świtały. Niemal 100% repertuaru stanowią autorskie kompozycje jej autorstwa. W ciągu niespełna trzech lat działalności artystycznej zespół zagrał kilkadziesiąt koncertów na terenie całego kraju i zyskał sobie grono wiernych fanów.

W roku 2011 artyści otrzymali wyróżnienie na Grechuta Festival w Krakowie w konkursie na najlepszą interpretację piosenki z repertuaru Marka Grechuty.

W 2012 zdobyli Grand Prix Festiwalu Młodych Talentów Gramy, który jest współczesną edycją ogólnopolskiego konkursu muzycznego, nawiązującego do Festiwalu Młodych Talentów, który był organizowany w Szczecinie w latach sześćdziesiątych.

Mimo wielu obowiązków związanych z działalnością artystyczną, Maja Olenderek zawsze znajduje czas dla swoich słuchaczy z terenu naszego Powiatu. Między innymi można było Jej posłuchać podczas powiatowych obchodów Święta Niepodległości w 2012 r.

Kategoria Sport:

Dariusz Zwoliński

Nauczyciel wychowania fizycznego. Założyciel i Wiceprezes, a od 2004 r. Prezes GLKS Nadarzyn. Trener tenisa stołowego i piłki siatkowej. Animator sportu kwalifikowanego i szkolnego, organizator licznych zawodów dla dzieci i młodzieży. Współwychowawca ponad 20-osobowej grupy zawodniczej, która w latach 1995-2007 zdobyła ponad 75 medali Mistrzostw Polski (w 6 kategoriach wiekowych), 8 medali Mistrzostw Europy Juniorów i Kadetów oraz 2 medale Mistrzostw Świata Juniorek.

Jarosław Kurdziel

Wieloletni animator sportu i rekreacji:

Kreator i koordynator Piastowskich Lig Szkolnych (do dziś) – całorocznej rywalizacji międzyszkolnej w 10 dyscyplinach sportu podzielonych na 68 kategorii medalowych, w której startuje corocznie ponad 800. uczniów piastowskich szkół podstawowych i gimnazjów;

założyciel i prezes Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „PIVOT” organizującego dla młodych mieszkańców Piastowa systematyczne zajęcia z koszykówki oraz unihokeja i osiągającego w tej pierwszej dyscyplinie sukcesy w skali kraju;

organizator wielu imprez rekreacyjno-sportowych m.in. „Lato w mieście na sportowo” czy turnieje koszykówki ulicznej „Piastball”;

organizator wielu obozów młodzieżowych i wodno-skautingowych dla mieszkańców Powiatu.

Kategoria Oświata i edukacja:

Grażyna Mądroch

Solistka Opery Kameralnej. W swoim repertuarze ma zarówno partie operowe, oratoryjne, pieśni, wykonuje muzykę sakralną od baroku do współczesności, śpiewa także repertuar m.in. z operetek, musicali, piosenki filmowe i przeboje muzyki estradowej. Od kilku lat, oprócz pracy na scenie, zajmuje się działalnością społeczną.. W 2009 r. z jej inicjatywy powstała fundacja im. Bogny Sokorskiej, która ożywiła życie muzyczne w Piastowie, dzięki uprzejmości i życzliwości władz Miasta, dyrektorów piastowskich szkół, a także proboszczowi Wojciechowi Kosteckiemu i dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury Fundacja zorganizowała wiele koncertów o różnej tematyce, zapraszając znakomitych, światowej sławy artystów i utalentowaną artystycznie młodzież. Z inicjatywy Fundacji został postawiony przy Urzędzie Miasta Obelisk poświęcony honorowym obywatelom Piastowa: Bognie i Jerzemu Sokorskim – jedyny w całej Polsce akcent pamięci tych wspaniałych artystów. Fundacja działa już pięć lat i ma na swoim koncie dwa ważne cykliczne wydarzenia artystyczne: IV Letni Festiwal Muzyczny w pałacu w Jabłonnie i Trzeci Piastowski Maj Muzyczny im. Bogny Sokorskiej. Stałym już wydarzeniem artystycznym dla miasta jest koncert noworoczny.

Irena Horban

To wielki pedagog i działacz społeczny związany od urodzenia z Pruszkowem. Sekretarz oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Pruszkowie i Prezes Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego.

W ramach działalności Towarzystwa prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla młodzieży. Od 1980 r. wydaje „Przegląd Pruszkowski” czasopismo, w którym przybliża historię Pruszkowa i okolic, promuje wiersze lokalnych twórców, przypomina sylwetki znanych pruszkowian. Ze szczególną pasją uczy historii, wybierając niekonwencjonalne metody edukacyjne, m.in. corocznie organizuje Rajd „Szlakiem naszej historii” oraz spotkania z historykami, literatami, artystami – dofinansowywane z budżetu Powiatu Pruszkowskiego. Blisko współpracuje z ZHP Hufiec Pruszków, organizując spotkania z historią dla młodzieży i integracyjne dla środowiska seniorów. Realizuje projekty, w których młodzi współdziałają ze starszymi, ucząc się nawzajem swoich światów, przez co buduje w Powiecie Pruszkowskim niepowtarzalne więzi międzypokoleniowe. Lokalna patriotka, która wychowała wiele pokoleń mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego. Zawsze otwarta na nowe inicjatywy i współpracę na wielu płaszczyznach z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi. Ściśle współpracuje z Doradcą Starosty ds. Organizacji Pozarządowych. Ma charyzmatyczną osobowość, umie skupiać wokół siebie ludzi czynu, a sama jest wzorem aktywności społecznej.

Kategoria Administracja:

Alicja Szpigiel

Pracę w samorządzie rozpoczęła w 1996 r., w gminie Warszawa Włochy. Od 1999 roku pracuje na rzecz Powiatu Pruszkowskiego, najpierw, jako Naczelnik Wydziału Edukacji a następnie Naczelnik Biura Zarządu Powiatu. Wprowadziła placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat, w okres głębokiej reformy organizacyjnej i finansowej. Dzięki Jej działaniom podejmowanym w imieniu Zarządu, proces ten przebiegał sprawnie, nie budząc negatywnych emocji wśród kadry pedagogicznej, uczniów i rodziców. Jako Naczelnika Biura Zarządu, współpracowała z Dyrektorem SPZ ZOZ przy trudnym procesie restrukturyzacji zatrudnienia w SPZ ZOZ w Pruszkowie a także czynnie uczestniczyła w utworzeniu Muzeum Dulag?121. Jej kreatywność i zaangażowanie w sprawy Powiatu mają swoje efekty na różnych polach. Między innymi jest autorką hasła „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju”, pod którym dziś realizowany jest projekt finansowany ze środków unijnych dla osób niepełnosprawnych, uchodźców i osób usamodzielnianych. Obecnie Alicja Szpigiel pełni funkcję Doradcy ds. Organizacji Pozarządowych. Dzięki Jej staraniom środowisko organizacji non profit zostało zintegrowane wspierając się wzajemnie swoje działania. Jest współtwórcą portalu informacyjnego, który pełni funkcję kompleksowego informatora dla organizacji pozarządowych na temat bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym.

Kategoria Zdrowie:

Mieczysław Brągoszewski

Od ukończenia w 1979 r. studiów medycznych związany zawodowo ze Szpitalem Powiatowym w Pruszkowie. Pracuje w nim do dziś, pełniąc od 2006 roku funkcję dyrektora jednostki. Tutaj zdobywał specjalizację i pracował, jako chirurg. Zajmował również stanowiska kierownicze: kierownika Działu Pomocy Doraźnej, Zastępcy Lekarza Naczelnego Szpitala, Zastępcy Ordynatora Chirurgii. Stanowisko dyrektora objął w chwili, gdy jednostka znajdowała się na skraju upadłości. Dzięki zaangażowaniu i ścisłej współpracy z Zarządem Powiatu w ciągu zaledwie kilku lat zredukował zadłużenie jednostki. Przeprowadził szereg inwestycji budowlanych w tym lądowisko. Dokonał zakupów nowoczesnego sprzętu medycznego o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania placówki, niejednokrotnie pozyskując na ten cel sponsorów. Przeprowadził reorganizację jednostki w czasie trwających w całej Polsce strajków i protestów pracowników służby zdrowia. Zmagając się z trudnościami finansowymi, prowadzi działalność medyczną placówki tak, aby pacjenci – mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego mieli dostęp do jak najszerszego wachlarza świadczeń medycznych. Przy wielu obowiązkach wiążących się z pełnieniem funkcji dyrektora, nadal jest lekarzem chirurgiem i na co dzień niesie pomoc potrzebującym.

Prof. Henryk Skarżyński

Światowej sławy lekarz otolaryngolog, audiolog i foniatra. Twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego i Centrum Słuchu działającego w Kajetanach na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Od roku 2011 Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii. Jako pierwszy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przeprowadził w 1992 r. pionierską operację wszczepienia implantu ślimakowego. W roku, 2002 jako pierwszy w świecie wykonał opracowaną przez siebie metodą operację wszczepienia implantu ślimakowego w częściowej głuchocie u osoby dorosłej, a następnie w roku 2004 u pierwszego w świecie dziecka, dając szansę na zdecydowaną poprawę, jakości życia u tych chorych. Jest autorem i współautorem ponad 1000 prac naukowych oraz około 2500 wystąpień naukowych, promotorem ponad 19 prac doktorskich i opiekunem 4 rozpraw habilitacyjnych. Członek otorynolaryngologicznych, audiologicznych, foniatrycznych i rehabilitacyjnych towarzystw naukowych o zasięgu światowym. Fakt wyboru przez Profesora Henryka Skarżyńskiego Gminy Nadarzyn należącej do Powiatu Pruszkowskiego na prowadzenie swojej aktywności medycznej oraz miejsca stałego osiedlenia jest wyjątkowym wyróżnieniem dla Powiatu Pruszkowskiego i jego mieszkańców. Prof. Henryk Skarżyński, swoimi działaniami przyczynia się do rozsławienia Powiatu Pruszkowskiego na całym świecie.

Kategoria Młody Talent:

Antoni Witkowski

Absolwent Gimnazjum w Nadarzynie i wychowanek sekcji tenisa stołowego GLKS Nadarzyn. Tenis stołowy trenuje od 7 roku życia. W latach 2006-2012 medalista Mistrzostw Polski w kategorii Młodzik, Kadet i Junior w grach podwójnych, drużynie i singlu.

Od 2011 r. zawodnik I ligi męskiej Polskiego Związku Tenisa Stołowego w barwach GLKS Wanzl Scania Nadarzyn.

Brązowy medalista Drużynowych mistrzostw Europy Juniorów. W 2014 r. został Wicemistrzem Polski Młodzieżowców (do lat 21) oraz Mistrzem Polski Seniorów Zrzeszenia LZS. Finalista Mistrzostw Polski Seniorów. Członek kadry Narodowej Młodzieżowców.

Zdobył w sumie 11 medali.

Osiągnięcia sportowe nie przeszkadzają mu w zdobywaniu wiedzy i wykształcenia. Ten wybitny tenisista jest studentem Wydziału Ekonomicznego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Maria Wądołowska

Sopranistka, uczennica Konserwatorium w Lyonie w klasie Marcina Habeli oraz studentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie i gimnazjum nr 1 w Piastowie. Od dwóch lat związana z fundacją im. Bogny Sokorskiej. Brała udział w festiwalach muzycznych w Jabłonnej, koncertach w Zamku Królewskim z okazji Święta Niepodległości, a także w licznych koncertach w rodzinnym Piastowie i Pruszkowie, organizowanych przez Fundację. Śpiewać zaczęła już w szkole podstawowej, w chórze dziecięcym, prowadzonym przez nauczyciela muzyki, Jana Dąbrowskiego.

Galeria fotograficzna

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst