Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Trzecie Powiatowe Targi Pracy już za nami

Samorząd

17 października w hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego, odbyły się trzecie Powiatowe Targi Pracy zorganizowane przez Elżbietę Smolińską Starostę Pruszkowskiego i Roberta Radziwonkę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie.

To największa impreza na naszym rynku pracy, mająca na celu promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych. W trzeciej edycji targów udział wzięło blisko 1000 osób.

W imprezie uczestniczyło 38 wystawców, którzy zaoferowali łącznie 520 miejsc pracy. W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie dołożyli wszelkich starań, aby zaprosić wszystkie dobrze prosperujące firmy działające zarówno na terenie Powiatu Pruszkowskiego jak i poza jego obszarem. Oprócz pracodawców na targach zaprezentowały się: Agencja Pracy Tymczasowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie dysponujący w ramach EURES ofertami pracy za granicą, firmy szkoleniowe oferujące szeroką gamę szkoleń zawodowych, a także stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Okręgowa Inspekcja Pracy w Warszawie, które to instytucje pełniły funkcję informacyjno – doradczą. Na miejscu można było skorzystać z usług doradców zawodowych oraz pośredników pracy, na co dzień pełniących obowiązki zawodowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie.

Gościem specjalnym tegorocznych targów była trzyosobowa delegacja z zaprzyjaźnionego i współpracującego z Powiatem Pruszkowskim, leżącego na terenie Niemiec, Powiatu Esslingen. Goście przedstawili mieszkańcom powiatu szeroką gamę ofert zatrudnienia na terenie Niemiec oraz udzielali kompleksowych odpowiedzi na zadane pytania dotyczące nie tylko pracy, ale także stałego pobytu w Niemczech. Na targach podpisano aneks precyzujący zakres współpracy pomiędzy powiatami w zakresie m.in. wymiany uczniów, prowadzenia stażów zawodowych w zakładach pracy w Powiecie Esslingen, wymiany uczniów i kadry pedagogicznej pomiędzy szkołami specjalnymi.

Wszystkim uczestnikom, zarówno pracodawcom jak i instytucjom biorącym udział w tym ważnym wydarzeniu serdecznie dziękujemy, jednocześnie zachęcamy do udziału w kolejnych targach pracy, których organizację planujemy na III kwartał 2015 r.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst