Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach budżetowych 2015 – 2016.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego spośród ofert złożonych do dnia 30 września 2014 r., dokonał wyboru 2 ofert podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej.

Zadanie pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” będzie realizowane od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku przez Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do Nas”.

Zadanie pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” będzie realizowane od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku przez Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pruszkowie.

Na realizację wyżej wymienionego zadania będą przeznaczane środki finansowe z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego.

Pełna treść ogłoszenia PDF (pobierz)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst