Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Sprostowanie do artykułu zamieszczonego w czasopiśmie „Dzwon Żbikowa”

Samorząd

W związku z artykułem „2 x Dulag 121„ zamieszczonym w czasopiśmie „Dzwon Żbikowa” nr 10/2014 wprowadzającym w błąd mieszkańców Pruszkowa Zarząd Powiatu Pruszkowskiego uprzejmie informuje jak poniżej:

1. Trudno jest upodabniać do siebie uroczystości 7 września organizowane przez Powiat Pruszkowski i 26 września przez Miasto Pruszków, bowiem każda z nich miała inny program i inną dramaturgię, a poczty sztandarowe są wystawiane na większości uroczystości o charakterze historyczno-patriotycznym odbywających się na terenie wszystkich gmin Powiatu Pruszkowskiego, co nie jest równoznaczne z podobieństwem wydarzeń.

2. Ponownie dziękując Prezydentowi Janowi Starzyńskiemu za wsparcie finansowe budowy Muzeum Dulag 121 wyjaśniamy, że organizowane przez Powiat Pruszkowski uroczystości odbywały się i odbywają się z okazji niepowtarzalnej 70.rocznicy Powstania Warszawskiego, a nie jak w przypadku Miasta Pruszkowa corocznie.

3. Organizator ma swobodne prawo wyboru składu komitetu honorowego planowanych uroczystości.

4. Zgodnie z przyjętą koncepcją do składu Komitetu Honorowego Obchodów 70.rocznicy Powstania Warszawskiego organizowanych przez Powiat Pruszkowski nie zapraszano przedstawicieli administracji gminnych skupiając się na przedstawicielach środowisk kombatanckich, naukowych czy administracji centralnej.

5. Nie jest prawdą, że – cytat „Pani Starosta w swoim wystąpieniu podkreślała rolę mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego zapominając jakby o tym, że główną pomoc nieśli wygnańcom mieszkańcy Pruszkowa a szczególnie Żbikowa”.

Starosta Pruszkowski Elżbieta Smolińska w swoim krótkim przemówieniu, co najmniej 3 razy podkreśliła rolę mieszkańców Pruszkowa w ratowaniu i udzielaniu pomocy więźniom obozu Dulag 121.

6. Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem autora, że – cytat „ Cała uroczystość była bardzo upolityczniona, aż roiło się od działaczy Platformy Obywatelskiej”.

W uroczystościach 7 września b.r. organizowanych przez Powiat Pruszkowski wzięło udział kilkaset osób, wśród których byli przedstawiciele wielu stowarzyszeń, organizacji społecznych, partii i osoby prywatne. Zaproszenia na uroczystości zostały rozesłane do posłów RP wszystkich opcji politycznych. Nie wiadomo, w jaki sposób autor rozpoznawał przynależność partyjną gości skoro nie byli „oznakowani”.

Być może autorowi chodziło o delegacje wieńcowe, wśród których znalazły się delegacje wszystkich zgłoszonych partii politycznych, jednak z jednego ugrupowania politycznego kwiaty złożyły wszystkie kluby radnych rad gmin i powiatu. Organizatorzy przyjmowali zgłoszenia od każdego mającego życzenie złożenia wiązanki podczas uroczystości.

7. Sugerowanie w tekście, że obchody 70.rocznicy Powstania Warszawskiego organizowane przez Powiat Pruszkowskiego są działaniem związanym z wyborami budzi niesmak, tak jak cały komentarz autorstwa JM opublikowany w październikowym numerze miesięcznika „Dzwon Żbikowa”.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zwrócił się na piśmie do Redaktora Naczelnego Józefa Moczuło o zamieszczenie powyższej informacji na łamach czasopisma „Dzwon Żbikowa”.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst