Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Pruszkowskim

Samorząd

W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Pruszkowie, 13 października odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Pruszkowskim, które dla Starosty Elżbiety Smolińskiej stały się okazją do złożenia życzeń i gratulacji wszystkim nauczycielom z terenu powiatu oraz wręczenia aktów mianowania nauczycielom, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego.

W swoim wystąpieniu Starosta podkreśliła istotną rolę nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach oraz ich wkład w kształtowanie postaw i umysłów młodzieży z naszego terenu. Nawiązała także do oczekiwań młodzieży, która szuka w pedagogu nie tylko dużej wiedzy, ale przede wszystkim zrozumienia i partnerstwa.

Starosta wspólnie z Lechem Kuleszą Członkiem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego przyjęła ślubowanie nauczycieli mianowanych oraz wręczyła listy gratulacyjne oraz nagrody wyróżnionym dyrektorom i nauczycielom z placówek oświatowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

Po części oficjalnej przyszła pora na artystyczne oraz sportowe występy młodzieży. Wiele emocji wzbudził pokaz przygotowany, pod kierunkiem Pana Grzegorza Napiórkowskiego, przez akrobatów z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Dzień Edukacji to także dzień podsumowań. Rok 2014 jest rokiem, w którym realizowane są przedsięwzięcia korzystnie wpływające na poprawę warunków, w jakich uczy się i przede wszystkim trenuje młodzież z naszego terenu. Obecnie trwają prowadzone przez Powiat Pruszkowski prace budowlane przy realizacji boisk Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica przy ul. Promyka w Pruszkowie. Inwestycja podzielona jest na dwa etapy. W trakcie pierwszego budowane są parkingi oraz boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 30m x 60m oraz zmieniane jest zagospodarowanie terenu przy wejściu do szkoły. Zakończenie prac przewidziane jest już pod koniec października br. W trakcie drugiego etapu powstanie boisko wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej oraz tenisa ze sztuczną nawierzchnią, bieżnią długości 60m oraz skocznią w dal. Według wstępnych założeń drugi etap inwestycji ma być ukończony na wiosnę 2015 r. Realizacja tego celu jest jednak uzależniona od warunków pogodowych. Budowa boisk na pewno zwiększy atrakcyjność zajęć z wychowania fizycznego, a jednocześnie pozwoli na zmniejszenie obciążenia sali gimnastycznej, w której odbywają się zajęcia dla kilku grup jednocześnie. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1 300 000 zł.

Istotną inwestycją Powiatu z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły jest wybudowanie i uruchomienie sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół, we współpracy z gminami. Sygnalizacja taka powstaje między innymi w gminie Michałowice przy współudziale Powiatu, przy szkole na ul. Głównej. Zawarto również umowę z Miastem Piastów w sprawie współfinansowania inwestycji dotyczącej zakupu i montażu radaru z wyświetlaczem prędkości w celu zorganizowania bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego (droga gminna) i ul. Piłsudskiego (droga powiatowa) w Piastowie, przy Gimnazjum nr 1.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst