Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

"Ocalić wypędzonych"

Samorząd

8 października, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Drzymały, Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski otworzyła dwudniową konferencję naukową pt. „Ocalić wypędzonych. Pomoc mieszkańców Pruszkowa i okolicznych miejscowości więźniom obozu przejściowego Durchgangslager (Dulag) 121. Sierpień 1944 – styczeń 1945”, organizowaną przez muzeum Dulag121 i Powiat Pruszkowski.

Na wstępie Starosta powiedziała „Konferencja jest finalnym elementem uroczystych obchodów 70 rocznicy Powstania Warszawskiego zorganizowanych przez Powiat Pruszkowski, które są bardzo ważne dla naszej społeczności. To nie jest tylko pamięć i szacunek dla przeszłości. To nie jest tylko hołd i cześć dla naszych ojców i matek. To także, a może przede wszystkim, budowanie świadomości obywatelskiej, kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, dlatego konferencja jest też wspaniałą okazją do uhonorowania medalami Pro Patria mieszkańców Pruszkowa oraz Powiatu Pruszkowskiego, którzy nieśli pomoc wypędzonym Warszawiakom”.

Na wniosek Starosty, tym wspaniałym odznaczeniem, pułk. Zbigniew Krzywosz reprezentant Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył dziewięciu mieszkańców powiatu w tym: Tadeusza Jakubowskiego, Barbarę Majewską – Luft, Jadwigę Borensztadt, Leopolda Grzegorka, Annę Jodłowską – Tarchalską, Hannę Siniecką, Zofię Zawadzką – Malczewską, Alicję Konecką, Henryka Filipskiego.

Po ceremonii Małgorzata Bojanowska opowiedziała o dokonaniach muzeum Dulag121, zaś pierwszy referat wygłosił prof. dr Marek Drozdowski nt. „Exodusu Warszawy i działań mających na celu ocalenie wypędzonych”, po czym odbyły się kolejne odczyty. W sumie przez dwa dni wygłoszono 31 referatów. Dzięki skompletowaniu tak szerokiego wachlarza profesjonalnych i amatorskich badaczy współczesnej historii, świadków tamtych dni, przedstawicieli ich rodzin, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń kulturalno – oświatowych, przedstawicieli placówek akademickich, uczelni oraz przedstawicieli parafii i instytucji zakonnych niosących pomoc więźniom Dulag 121 udało się usystematyzować wiedzę na temat faktów dotyczących pomocy świadczonej wypędzonym przez mieszkańców Pruszkowa i ościennych miejscowości.

Na zakończenie uczestnicy konferencji, złożyli wiązanki pod pomnikiem i tablicą upamiętniającą mieszkańców Pruszkowa i okolic niosących pomoc Wypędzonym.

Ze względu na znaczenie podejmowanego tematu dla lokalnej historii każdy z reprezentowanych referatów znajdzie się w wydawnictwie pokonferencyjnym przygotowywanym przez Muzeum Dulag 121 co pozwoli na odtworzenie i zachowanie w pamięci pokoleń godnej upamiętnienia historii, świadczącej o budującej jedności i solidarności narodu w tragicznych i wymagających poświęceń czasach.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst