Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XLI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XLI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 23 września 2014 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Informacja Nr 36/2014 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 9 sierpnia do 9 września 2014 roku. /BR-547/14/
6. Stan bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-501/14/ i /BR-546/14/
7. Raport z realizacji programu ochrony środowiska Powiatu Pruszkowskiego. /BR-548/14/
8. Informacja o realizacji inwestycji powiatowych w 2014 roku. /BR-555/14/
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-549/14/
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014. /BR-550/14/
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2014 oraz przedłożenia opinii i raportu./BR-551/14/
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. /BR-552/14/
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Agaty Ostrowskiej. /BR-553/14/
14. Wniosek Prezesa Zarządu Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera Sp. z o.o. w Pruszkowie o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Powiatu Pruszkowskiego. /BR-554/14/
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst