Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XLI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XLI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 23 września 2014 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Informacja Nr 36/2014 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 9 sierpnia do 9 września 2014 roku. /BR-547/14/
6. Stan bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-501/14/ i /BR-546/14/
7. Raport z realizacji programu ochrony środowiska Powiatu Pruszkowskiego. /BR-548/14/
8. Informacja o realizacji inwestycji powiatowych w 2014 roku. /BR-555/14/
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-549/14/
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014. /BR-550/14/
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2014 oraz przedłożenia opinii i raportu./BR-551/14/
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. /BR-552/14/
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Agaty Ostrowskiej. /BR-553/14/
14. Wniosek Prezesa Zarządu Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera Sp. z o.o. w Pruszkowie o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Powiatu Pruszkowskiego. /BR-554/14/
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst