Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Przemoc w przestrzeniach życia współczesnego człowieka „Reaguję, gdy widzę”

Samorząd

23 września w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego 2 w Pruszkowie w godzinach od 10.00 do 18.00 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa, poświęcona zagadnieniom występowania zjawiska przemocy. Konferencja pn. Przemoc w przestrzeniach życia współczesnego człowieka „Reaguję, gdy widzę”, będzie miała na celu naświetlenie zjawiska przemocy coraz częściej występującego w różnych obszarach życia człowieka na poziomie jednostkowym i społecznym.

Wysoki poziom merytoryczny wydarzenia zapewnią prelegenci z Polski, Francji, Włoch i Ukrainy, którzy w swoich wystąpieniach przedstawią różne aspekty zjawiska przemocy.

Organizatorami konferencji są: Powiat Pruszkowski, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz Zespół Ośrodków Wsparcia. Partnerami Konferencji są La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Konferencja odbywa się pod patronatem Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego i jest jednym z punktów Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017. Jest to kolejny krok w celu ukazania problemu przemocy i skutecznego działania w celu jej zapobiegania.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst