Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Miasteczko Organizacji Pozarządowych na X Jubileuszowych Dożynkach Powiatowych

Samorząd

W niedzielę, 31 sierpnia na zaproszenie Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego na uroczystości dożynkowe przybyli liczni przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu – w specjalnie przygotowanym Miasteczku Organizacji Pozarządowych można było spotkać społeczników i aktywistów z fundacji, stowarzyszeń, klubów i kół, którzy działają na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Organizacje ze wszystkich gmin Powiatu Pruszkowskiego prezentowały owoce swojej działalności: projekty i inicjatywy, osiągnięcia i sukcesy. Harcerski Hufiec Pruszków prowadził prezentacje edukacyjne, promujące zdrowy styl życia. Każdy mógł zbadać sobie poziom cukru we krwi, ciśnienie tętnicze oraz wziąć udział w ćwiczeniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Chętnych było bardzo wielu, kolejka wydłużała się z biegiem czasu.

Stowarzyszenie Salutaris z gminy Michałowice przygotowało animacje dla dzieci, a Powiatowo-Miejski Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP z Pruszkowa, który będzie wkrótce obchodził 40 lecie swojej działalności, promował honorowe krwiodawstwo.

Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów z Komorowa zorganizowało loterię fantową, która cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Fundacja Groteka z Pruszkowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprowadziła pokaz gier planszowych – niektóre gry przygotowali samodzielnie podopieczni fundacji podczas tegorocznych wakacyjnych warsztatów. W Miasteczku obecni byli również przedstawiciele Fundacji Przywróćmy Społeczeństwu, która jako organizacja pożytku publicznego działa od 10 lat na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością. Bardzo interesująco prezentowało się również Pruszkowskie Stowarzyszenie rodzin abstynenckich – Socjusz.

Fundacja „Ars Vivendi” z Raszyna promowała swoją działalność na rzecz dzieci dotkniętych fenyloketonurją i innymi chorobami rzadkimi. Fundacja przygotowała czekoladowy poczęstunek oraz upominki dla gości Miasteczka Organizacji Pozarządowych.

Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas” (WTZ Czubin), Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy” z gminy Nadarzyn, Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodzin z Piastowa oraz Pruszkowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym pokazały wyroby rękodzieła artystycznego wykonane przez swoich podopiecznych.

Pruszkowskie Koło Polskiego Związku Niewidomych realizowało społeczną akcję edukacyjną, podczas której osoby widzące mogły doświadczyć, jakie trudności z poruszaniem się w przestrzeni miejskiej mają osoby niewidome.

W miasteczku swoje stoisko miała również Fundacja – Polskie Forum Migracyjne, dzięki której można było dowiedzieć się, jak budować dobre relacje we wspólnotach wielokulturowych. Dożynkowe Miasteczko gościło także przedstawicieli sołectwa Koszajec (z gminy Brwinów) oraz rolników z gospodarstwa sadowniczego w Parolach, którzy przywieźli do Miasteczka Organizacji Pozarządowych kosze i skrzynie z różnymi gatunkami jabłek ze swoich sadów.

Organizacje pozarządowe, a przede wszystkim stowarzyszenie Przyszłość Pruszków Porozumienie, solidaryzując się z polskimi producentami owoców i warzyw, zachęcały do udziału w akcji „Jedzmy Polskie Jabłka”. Organizatorzy Miasteczka zachęcali dożynkowych gości, aby odkryli na nowo bogactwo smaków polskich jabłek – przeprowadzili konkurs pod nazwą „Jabłka najlepsze z najlepszych”. Największe uznanie wśród uczestników otrzymały jabłka odmiany Pros, na drugim Kosztele, a na trzecim Ligole.

Atrakcją dodatkową Miasteczka było wspólne śpiewanie znanych i lubianych piosenek, z udziałem Pruszkowskiego Zespołu Wrzos pod kierownictwem artystycznym Michała Śniadowskiego.

Miasteczko Organizacji Pozarządowych odwiedziły także panie z Koła Podmiejskich Gospodyń Wiejskich ze Starej Wsi (gmina Nadarzyn). Ubrane w kolorowe stroje ludowe młode gospodynie przekonywały, że koło gospodyń to nie żaden relikt przeszłości i że przy odrobinie wyobraźni takie koło w nowej formule może być doskonałym narzędziem integracji, ostoją tradycji i polskości, czy wręcz „bijącym sercem” życia społecznego w każdej małej ojczyźnie.

Miasteczko działało od godz. 12: 00 do 19:00. Prezentowały się w nim również powiatowe jednostki organizacyjne, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Młodzieżowy Dom Kultury.

Alicja Szpigiel

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst