Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przy udziale środków własnych Powiatu Pruszkowskiego na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 – ga dzieci powyżej 10 roku życia w latach budżetowych 2014-2016 przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego spośród ofert złożonych do dnia 28 sierpnia 2014 r. do godz. 10.00 dokonał wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przy udziale środków własnych Powiatu Pruszkowskiego na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 4-ga dzieci powyżej 10 roku życia przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.

Zadanie będzie realizowane w okresie od września 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na realizację wyżej wymienionego zadania zaplanowano środki w wysokości 1.372.000,00 zł, w tym na realizację zadania Powiat Pruszkowski przeznaczył kwotę 1.097.600,00 zł, a udział własny w wys. 20% ogólnego kosztu zadania Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego wynosi 274.400,00 zł.

Pełna treść ogłoszenia
(plik .pdf do pobrania)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst